GÜMNAASIUMI VALIKKURSUSED 2018/2019

 

Tallinna 32. Keskkooli gümnaasiumis tuleb gümnasistil lisaks kohustuslikele kursustele kolme õppeaasta jooksul valida minimaalselt 4 valikkursust.

2018/2019. õppeaasta valikkursuste ainekaardid:

  • 10. klassi valikud: [LINK]
  • 11. ja 12. klassi valikud: [LINK]

Valikkursustele registreerumine toimub elektrooniliselt klassilistide vahendusel.

Meeldetuletuseks:

  • Kursusele registreerudes annab õpilane nõusoleku ja lubaduse vastav kursus ka läbida. Kursusest saab loobuda vaid vahetult pärast esimest tundi ning selleks tuleb kontakteeruda õppealajuhataja Kerstin Vessikuga.
  • Valikkursus avatakse kui soovijaid on vähemalt 12. Vähese huvi korral kursust sel õppeaastal ei pakuta ning huvilised paigutatakse ringi ülejäänud valikutesse.
  • Nii mõnelgi kursusel on osalejate arv piiritletud, mistõttu rühm komplekteerub kiirematest registreerujatest. Kindlasti loeb ka, mitmenda valikuna on õpilane selle aine registreerumisel märkinud.
  • Valikkursuste osalejate nimekirjad edastatakse samuti klassilisti.
  • 11. ja 12. klassi valikkursused alustavad sügisel kohe I perioodil. 10. klassi valikkursused alustavad oktoobrikuus II perioodil.
  • Kõik valikkursuste hinded kanduvad automaatselt lõputunnistusele, mis tähendab, et valikud peavad olema arukad ja läbimõeldud!

Valikkursusena läheb arvesse ka osalemine gümnaasiumi noortekooris ja gümnaasiumi näiteringis KOKK. Samuti valikkursusena arvestatakse aktiivset osavõttu õpilasesinduse, aktiivi ja/või Spordivaimu tegemistest.

Lisaks kooli pakutud valikkursustele on võimalik valikkursusena arvestada ka õpinguid erinevate õppeasutuste ja huvikoolide juures. Nii lähevad arvesse Tartu Ülikooli Teaduskoolis, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakoolis, Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemias, aga ka muusika- ja kunstikoolis või mujal läbitud kursused. Täpsema info selle kohta õppealajuhataja Kerstin Vessikult.