GÜMNAASIUMI VALIKKURSUSED

 

Tallinna 32. Keskkooli gümnaasiumis tuleb gümnasistil lisaks kohustuslikele kursustele kolme õppeaasta jooksul valida minimaalselt 4 valikkursust.

2020/2021. õppeaasta valikkursuste ainekaardid:

10. klassi valikud: LINK
11. ja 12. klassi valikud: LINK

Valikkursustele registreerumine toimub elektrooniliselt klassilistide vahendusel.

  • Kursusele registreerudes annab õpilane nõusoleku ja lubaduse vastav kursus ka läbida. Kursusest saab loobuda vaid vahetult pärast osalejate nimekirja avalikustamist ning selleks tuleb kontakteeruda õppealajuhataja Kerstin Vessikuga.
  • Valikkursus avatakse kui soovijaid on vähemalt 16. Vähese huvi korral kursust sel õppeaastal ei pakuta ning huvilised paigutatakse ringi ülejäänud valikutesse.
  • Nii mõnelgi kursusel on osalejate arv piiritletud, mistõttu rühm komplekteerub kiirematest registreerujatest. Kindlasti loeb ka, mitmenda valikuna on õpilane selle aine registreerumisel oma pingereas märkinud.
  • 11. ja 12. klassi valikkursused alustavad sügisel kohe I perioodil. 10. klassi valikkursused alustavad oktoobrikuus II perioodist.
  • Kõik valikkursuste hinded kanduvad automaatselt lõputunnistusele, mis tähendab, et valikud peavad olema arukad ja läbimõeldud!

Valikkursusena lähevad arvesse ka osalemine gümnaasiumi noortekooris, gümnaasiumi näiteringis KOKK ja gümnaasiumi rahvatantsutrupis Tulilinnud. Samuti arvestatakse valikkursusena aktiivset osavõttu õpilasesinduse, Aktiivi, Spordivaimu ja ajalooaktiivi tegemistest.

Lisaks kooli pakutud valikkursustele on võimalik valikkursusena arvestada ka õpinguid erinevate õppeasutuste ja huvikoolide juures. Nii lähevad arvesse Tartu Ülikooli Teaduskoolis, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakoolis, Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemias, aga ka muusika- ja kunstikoolis või mujal läbitud kursused.

Valikkursusi koordineerib ja täiendavat infot jagab gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessik: kerstin.vessik@32kk.edu.ee.