Gümnaasiumi söögitunni tagasisideküsitlus

 
Alates 2017 sügisest saavad gümnasistid sooja koolilõuna riigi kulul. See tähendab, et kool peab lisaks ligi 650 põhikooliõpilasele võimaldama ka ligi 420 gümnasistil igapäevaselt koolis einestada. Meie kooli söökla mahutab korraga ligi 200 lõunatajat, mistõttu on söögiajad klasside vahel ära jagatud.
 
I perioodil oleme korraldanud gümnasistide toitlustamise keskpäevase 45-minutilise söögitunni ajal. Kui sellele liita eelnev ja järgnev vahetund, tekib gümnasistidel koolitööst ligi tunniajane paus. Viimane on tekitanud sel sügisel koolis vastakaid arvamusi.
 
Et selgemini aimu saada sellesügisese gümnaasiumi söögitunniga rahulolust, palun vastata siinsele küsimustikule. Teretulnud on tagasiside nii gümnasistidelt endilt kui ka õpetajaskonnalt.
 
Küsimustik on avatud 3. oktoobrist 10. oktoobrini ning asub siin: [LINK]
 
Rohkearvulise ja asjaliku tagasiside eest ette tänades
Kerstin Vessik
Tallinna 32. Keskkooli õppealajuhataja