OMA KOOLI PÄEV 26. jaanuaril

 

AJAKAVA

  1. klassid 2.-3. klassid 4. klassid 5.-6. klassid 7.-9. klassid 10.-12. klassid
1.tund Avamine/tund  Avamine/tund  Avamine/tund  Avamine/tund  Avamine/tund
2.tund Tund/raamatukogu  Tund/raamatukogu  Tund/raamatukogu  Tund/raamatukogu  Pressikonverents
3.tund Sport Sport Sport Tund Tund Tund/raamatukogu
4.tund Vilistlane Vilistlane Vilistlane Tund Tund Sport
5.tund -/ppr Raamatukogu -/tund Sport Sport Tund 12.00-12.25
6.tund -/ppr Tund   Vilistlane  Vilistlane  Vilistlane 

 

Kell 14.00 pidulik kogunemine aulas kogu kooliperele
Pärast kogunemist on koolisõrmuste üleandmine 11. klassidele ning direktori vastuvõtt praegustele ja endistele koolitöötajatele ja tunni andnud vilistlastele.

TÄPSEM ÜLEVAADE PÄEVAST

Oma kooli päeva avamine (kooli ees)
Direktori tervitus ja päevakava tutvustamine, 12. klasside esindaja tervitus, koolilaulu laulmine, lippude heiskamine abituuriumi poolt ja ilutulestik.
*Koolihoovi ei saa autosid parkida vahemikus 7.30-08.30 (võimalus on jätta auto nt Maxima parklasse)

Pühendusega raamatute kinkimine (raamatukogus)
Iga klass kingib kooli raamatukogule raamatu, kuhu sisse on kirjutatud pühendus ning klassijuhataja ja õpilaste nimed.
*Raamatut tulevad raamatukokku üle andma igast klassist 2 õpilast.
*Kell 8.55-9.30 on raamatukokku oodatud 1. ja 4..-9. klasside esindajad, kell 9.55-10.40 gümnaasiumiklassid. Väikeklassid ja 2.-3. klassid kingivad raamatuid kell 12.00.

Pressikonverents 7.-9. klassidele ja 10.-12. klasside õpilastele ning kooli juhtkonnale (aulas)
*Pressikonverentsile tuleb terve klass koos aineõpetajaga.
*7.-9. klasside pressikonverents on kl 8.20 – 8.50 ja gümnaasiumi pressikonverents on 8.55 – 9.40.

Spordivõistlused (võimlas)
Võimlas viibib terve klass. Võimlasse on lubatud vaid vastava sihtgrupi õpilased, nt gümnaasiumi õpilased tohivad vaatama minna vaid gümnaasiumi spordivõistlusi jne. 

Vilistlastund
Igat klassi külastab ühe õppetunni jooksul meie kooli vilistlane, et rääkida oma kooliaja muljetest ning praegustest tegemistest või teha midagi praktilist koos õpilastega läbi.

PIDULIK KOGUNEMINE kell 14.00
Esinemisnumbrid, tunnustatakse tööjuubilare, kooli vaimuhoidjaid, head kolleegi; sõna saab vilistlaskogu, kes tunnustab kooli väärtuste kandjat.

Koolisõrmuste rituaal
11. klassid saavad kätte oma koolisõrmused. 2014. aastal alustatud rituaalile on palutud vaid 11. klassid ja 12. klasside õpilased, kes üleandmist korraldavad.