ANDEKA LAPSE KONKURSS

 

Jaanuaris kuulutas Tallinna 32. Keskkool taas välja konkursi andeka lapse tiitlile.

Kuna andeka lapse tiitli saaja ei pea olema niivõrd tubli õppija, kuivõrd Looja poolt antud ande (annete) edasiarendaja ja ühtlasi ka saadud andest teistele osa pakkuja, siis ootab Tallinna 32. Keskkool hiljemalt 06.02.2018 taotlusi [LINK], kus oluline on ka loo kirjutaja loovus ja miks mitte ka omaette andekus. Vastata tuleb küsimustele: mis on kandidaadi tegudes erakordset, kuidas on kandidaat silma paistnud meie kooli maine tõstmisel väljaspool kooli, kas ka teised on temalt saanud midagi õppida, millised on kandidaadi inimlikud omadused. Taotlus palun saata aadressile direktor@32kk.edu.ee või tuua käsikirjalisena kooli kantseleisse. Nii lihtne see ongi!

Meie kiires maailmas mõtlevad inimesed tihti vaid oma edule ja unustavad teised. Samas on oluline märgata erilisust, hoolida ja austada.

Aitäh juba ette neile, kes oskavad näha ning soovivad teisi tunnustada. Ei ole kaht­lustki, et meie koolis on palju andekaid lapsi ning neist laekub vahvaid lugusid.