Ajalooteadus

 

10.a klass veetis viiendal perioodil oma ajalooteaduse tunnid erinevates muuseumites üle Tallinna. Eesmärk oli täiendada oma teadmisi, tutvuda muuseumitööga ning leida vaheldust harilikule koolitunnile.

Ajaloo ja õigusteaduse klass jagati kuuesteks gruppideks. Igale grupile määrati muuseum, kus nad veetsid oma kursuse tunnid. Muuseumid olid Eesti Sõjamuuseum, Niguliste muuseum, Okupatsioonide muuseum, Ajaloomuuseum, Tallinna linnamuuseum, Meremuuseum.

Esmalt uurisime oma muuseumi kohta,  millega seal täpsemalt tegeletakse, ning seejärel kontakteerusime seal töötava isikuga, kes juhendas meid edaspidi. Juhendajad tutvustasid  külastatavat muuseumi ja viisid meid kurssi eesootava tööga.

Esimene ülesanne oli intervjueerida kolme muuseumitöötajat. Ettevalmistatud küsimused said väga sisukaid ja põhjalikke vastuseid, mis andsid hea ülevaate muuseumitööst ning intervjueeritavatest.

Järgmine oli praktiline töö. Tegevused varieerusid muuseumites: käidi abiks Muuseumiööl, täiendati muuseumi andmebaase, kirjutades lühikokkuvõtteid kirjavahetusest Siberisse saadetud eestlaste ja nende pereliikmete vahel, korrastati raamatukogu või arhiivi jne.

Üks ülesandeid oli vaadelda muuseumiprogrammi. Selleks käisime kaasas teiste kooliõpilastega, kes olid tulnud muuseumisse õppekäigule. Hiljem analüüsisime ja tõime välja programmi tugevusi ja nõrkusi.  

Et teistele anda ülevaade enda muuseumi lemmikeksponaadist, tegime lühikese video. Lemmikeksponaatide valik oli täiesti erinev.  

Okupatsioonide muuseum [LINK]

Sõjamuuseum  [LINK]

Kursuse lõpuks oli meil valminud esitlused, millega pidime andma lühikese ülevaate muuseumis veedetud perioodist. Esitlus ning eelmiste ülesannete analüüsidest sõltus meie kursusehinne.

Kes õppis lennukeid voltima, kes vanu seltskonnatantse, kes meeskonnatööd ning kõik said teadmisi muuseumitöö mitmekesisuse kohta. Igal juhul oli õpilaste tagasiside enamasti positiivne nii esitluste kui ka inimeste kogemuste põhjal.

“Mina jäin väga rahule muuseumipraktikaga, see oli teistsugune kogemus ja sain parema arusaama, kuidas muuseumid töötavad jne,” sõnas Ruudi Mööl pärast vahvat muuseumipraktikat.

Täname muuseumeid, et olid nõus aitama meie kooli selle kursuse läbiviimisega!

Õpilaste nimel tahame tänada ka ajalooõpetaja Triin Viironit, kes andis meile võimaluse osaleda sellisel vägeval ettevõtmisel!

Markus Veia ja Jan Robert Janson
10.a