Täiendav vastuvõtt 11. ja 12. klassi

 

2018/2019. õppeaasta 11. ja 12. klassi kandideerijatele toimuvad sisseastumiskatsed kolmapäeval, 20. juunil algusega kell 9.30.

Lisaks vestlusele tuleb kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja õpioskustes.

Kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia).

Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 19. juuniks: [LINK]

Lisainfo siin ja vajadusel gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.ee