Suvekool liidab alustavaid gümnasiste

 

27. augustil 2018 said esmakordselt lennuna kokku alustavad 10ndikud, et üheskoos end koolilainele häälestada.140-st uuest gümnasistist oli kohal 119 ehk siis 85%. 

Tutvuti uute klassikaaslaste ja klassijuhatajaga. Seejärel toimusid 30-minutilised motivatsioonitunnid, kuidas gümnaasiumis ellu jääda. 48. lennu õpilastele jagasid asjalikke soovitusi kooli vilistlased Samuel Vard, Adele Tölpt, Antero Noor ja huvijuht Kristel Kubber. Päeva teise poole sisustasid klassipiknik, ühisfotod, ühistants, tutvusmismängud ja orienteerumismaraton. Orienteerumispunktideks olid koolimaja erinevad ruumid, kus lahendati meeskonnatööülesandeid, osaleti mini-playboxil, kirjutati luuletusi, tehti temaatilisi fotosid, lauldi, vastati kooliteemalistele küsimustele, mõtiskleti lennu ühistegevuste üle ning selgitati välja, kummalt poolt koolimaja saab kiiremini poodi.

Noorte tagasiside suvekoolile oli väga positiivne ja lennu esimesest ühissündmusest oldi vaimustuses. Jätkame kindlasti ka järgmistel aastatel, et uutel gümnasistidel sujuks kooli sisseelamine ladusalt.

Suur tänu tundide läbiviijatele, kes nädal enne kooli olid valmis klassi ette astuma!
Suur tänu ka aktiivile, kes oma suvepuhkusel leidsid mahti uusi õpilasi vastu võtma tulla!

Pildid on galeriis.
Videokokkuvõte: LINK