Kuhjaga kogemusi naaberkoolist

 

MUNOT ehk Model United Nations of Tallinn on simulatsioonimäng ÜRO toimimisest. Sel aastal toimus MUNOT seitsmendat korda jaseda taas Tallinna Saksa Gümnaasiumis. Konverentsi vältel esindavad osalejad ehk delegaadid, keda oli sel aastal Eestist, Poolast ja Saksamaalt 23 kooli peale kokku tulnud 96, oma valitud riiki. Meie koolist oli MUNOTil kohal abiturient Estrella La Bombard, kellest kohapeal sai Venemaa esindaja. Estrella komitee arutles salamõrvade legaalsuse, robotitele antavate universaalsete inimõiguste ja diplomaatiliste missioonide kaitse teemadel.

Simulatsioon kestis kolm päeva. Nendel päevadel arutati gruppides eri teemadel ning koostati resolutsioone. Seejärel toimusid debatid iga lahenduse üle, misjärel resolutsioone vajadusel täiendati. Lõplikud resolutsioonid pandi hääletusele. Viimasel päeval kogunesid kõik komiteed kokku TTÜ konverentsisaali ning toimus peaassamblee, kus iga komitee tutvustas üht resolutsiooni. Seejärel peeti poolt- ja vastukõnesid, täiendati või uuendati resolutsiooni punkte ning lõpuks hääletasid kõik riigid, kas lahendus on sobilik või mitte.

Estrella tagasiside: „See kõik võib tunduda igav ja üksluine, aga tegelikult on MUNOT tavapärasest koolipäevast palju enamat. See aasta oli kolmas kord, kui ma sellest osa võtsin, ning ikka veel leidsin lõbu tõsiste teemade üle arutlemisest ja väitlemisest. MUNOT on simulatsioon, mistõttu saab veidi nalja visata ja korraldajad on programmi sisustanud lisaks asjalikele tegevustele ka meelelahutusega. Mina olen sellest tohutult juurde saanud, sest kõne pidamine on oluline faktor MUNOTi juures. Tänu MUNOTile on arenenud minu inglise keel, suhtlemisoskus, improvisatsioon, julgus ja eelkõige usk endasse.“

MUNOTi avatseremoonia toimus tänavu Välisministeeriumis. Peale konverentsi juhi, peaassamblee presidendi, peasekretäri ning komiteede presidentide tutvustamist sai sõna ÜRO noordelegaat Kätlin Kuldmaa, kes rääkis noorte arvamuse tähtusest ÜROs. Ürituse teises pooles esines välisminister Sven Mikser, kes tutvustas ÜRO toimimist ning rääkis Eesti pürgmisest julgeolekunõukogusse aastateks 2020-2021. Vahepeal said sõna sekka ka korraldajad ja kõigi 30 MUNOTil esindatava riigi saadikud ehk õpilased, kes tunnevad oma delegatsioonist enda riiki kõige paremini.

Ürituse vältel oli delegaatidel võimalik kuulata külalisesinejatena veel kolonelleitnant Thomas Albert Reck’iNATO staabielemendist, kes rääkis NATO tekkest, tööst ja selle kohaolekust Eestis, mis hiljem tõstatas õpilaste seas palju küsimusi.

Loe veel ja vaata pilte Tallinna Saksa Gümnaasiumi kodulehelt: [LINK]