Tallinna improturniiril saavutasid meie põhikooli näiteringi KOKK õpilased 3. koha

 

23. novembril 2018 võtsid meie kooli põhikooli näiteringi KOKK õpilased osa improturniirist ning saavutasid tubli 3. koha.

Improvõistlust on peetud juba aastaid ning see toimus Von Glehni teatris. Võistlusel saadakse erinevaid näitlemisalaseid ülesandeid, mis tuleb lahendada kohapeal improvisatsiooni kasutades. Üheks ülesandeks on näiteks improvisatsioonilise laulu tegemine.
Meie kooli esindasid: 6. klassist Rebeca Veskis, Annaliis Koemets, Liis Mariann Lannes, Enid Leetjõe, Rico Masso, Hans Juhan Olumets ja 7. klassist Daniel Suls.

Õpilastele käisid eelnevalt ettevalmistavaid töötubasid tegemas Rednar ja Virko Annus. Laste koolipoolne juhendaja on näiteringi õpetaja Eva Kalbus.