Meie maailmanädal pälvis Mondo konkursil esikoha

 

Meie kooli sügisene maailmanädal võitis MTÜ Mondo korraldatud maailmapäevade konkursi. Žürii hindas eriti kõrgelt maailmahariduse lõimingut ainetundidesse, sündmuse ülekoolilisust ja mitmekesisust.

Aitäh kõigile kaasalööjatele – UNESCO meeskonna eestvedajale ajalooõpetajale Maarit Jõemägile, samuti kõigile aineõpetajatele, õpilastele ja külalistele -, et olite valmis uut traditsiooni koolis alustama!

On iganes vahva, et meie koolist võrsuvad aktiivsed ja hoolivad maailmakodanikud!