HARRI KELDERI STIPENDIUM

 

Hea koolipere!

Tallinna 32. Keskkooli esimene direktor Harri Kelder sündis 2. märtsil 1928. aastal.

2016. aastal, kooli 45. sünnipäeva aastal  avasime 2. märtsil austusavaldusena meie esimesele direktorile  kooli sisehoovis mälestuspingi ning kuulutasime esmakordselt välja Harri Kelderi nimelise stipendiumikonkursi.

Jätkates seda traditsiooni, kuulutan just täna, 2. märtsil  taas välja Harri Kelderi nimelise stipendiumikonkursi, mille eesmärk on tunnustada ja innustada abiturienti, kellel on plaanis jätkata gümnaasiumi lõpetamise järel õpinguid pedagoogika või hariduse valdkonnas. Lisatingimuseks on, et õpilase õppeedukus ja käitumine on gümnaasiumiaastate jooksul olnud hea.

Stipendiumikonkurss on avatud 2. märtsist kuni 2. juunini. Sobivaid kandidaate saavad konkursile esitada kõik koolipere liikmed: õpilased (sh õpilane ise), klassijuhatajad, aineõpetajad, kooli juhtkonna liikmed, töötajad.

Taotluse saab täita siin: https://docs.google.com/forms/d/1uS5rpNhhra92xDdQr9FwpX0sWjO3UX0GFeDDDVScDoY/edit

Stipendiumi saaja(d) kuulutatakse välja ja stipendium(id) antakse üle juunikuus gümnaasiumi lõpuaktusel.

Stipendiumi annab välja Loova Partnerluse MTÜ koostöös Tallinna 32. Keskkooliga. 
Stipendiumifondi saavad annetusi ja sihtotstarbelisi eraldisi teha  kõik soovijad.                              

Vajalikud rekvisiidid:
saaja: Loova Partnerluse MTÜ
arvelduskonto: EE667700771001703169 
selgitus: Harri Kelderi stipendium

Oleme tänulikud kõigile, kel soov ja võimalus panustada Eesti tulevikutegijatesse!

Stipendiumi statuut [LINK]

Lugupidamisega
Maarja Merigan
Tallinna 32. Keskkooli direktor