Inglise keele ainevõistlus British Culuture

 

28. märtsil toimus Tallinna üldhariduskoolide gümnaasiumile mõeldud inglise keele ainevõistlus British Culture. Ainevõistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi inglise keelt kõnelevate maade kultuuri vastu selle laiemas tähenduses ning laiendada nende teadmisi keelevaldkonnas. Igat koolt esindab kaheliikmeline võistkond, üks 10. ja üks 11. klassi õpilane.

2019. aasta ainevõistluse teemad olid: sõnade moodustamine (sõnatuletus) ja õigekiri; tegusõna ajavormide kasutamine; Inglismaa ajalugu (monarhid ja sündmused ajavahemikul 1000 – 1500); Briti vaatamisväärsused fotodel; idioomid, mis sisaldavad loomade-lindude-putukate nimetusi; briti 2000.aasta muusika ning briti filmid või briti režissööride tehtud filmid läbi aegade.

Meie kooli esindasid konkursil Raiko Sten Reidla (11. klassist) ja Argo Raie (10. klassist), kes tulid 20 võistkonna seas 5. kohale.

Palju õnne poistele!