KOOLIKAPI RENTIMINE õa-l 2018/2019.

 

Tallinna 32. Keskkooli õpilasel on võimalus rentida koolist kappi. Rentimine toimub kindalal ajavahemikul registreerimise ja lepingu alusel.

Üheksa kuu rent on 40 (nelikümmend) eurot suur kapp ja 20 (kakskümnend) eurot väike kapp korraga makstes. Rendi tasumine toimub pangaülekandega Loova Partnerluse MTÜ arvelduskontole EE667700771001703169. Selgitus: koolikapp, õpilase nimi, klass.

Koolikappe on tunduvalt vähem kui õpilasi, seepärast toimub kellaajaline eelregistreerimine lepingu sõlmimiseks.
NB! VARASEMAID ega HILISEMAID REGISTREERIMISI EI ARVESTATA!

Registreerumine õppeaastaks 2018/2019 algab teisipäeval, 4. septembri õhtul kell 18.00 ja lõpeb samal päeval 23.59. Registreerimisele järgneva päev jooksul annab haldusjuht e-postiga teada, kes kapi saab ja kes jääb seekord ilma. 

Koolikapi rendileping jõustub rendisumma ülekandmise hetkest ja kehtib kooliaasta lõpuni. Rendisumma ülekandmisega kinnitab rentnik, et nõustub koolikapi kasutamise tingimustega (vt. link allpool). Eraldi rendilepingut ei sõlmita!

Koolikapi kasutamise kord [LINK]

Lisatud: 08.11.2010, Viimati muudetud: 05.10.2018