Sotsiaalpedagoog

 

Svetlana Põdder

Epost: Svetlana.Podder@32kk.edu.ee

Telefon: 6 548 032

Olen II korrusel kabinetis B221.

E 9.00 – 15.00
T 9.00 – 15.00
K 9.00 – 15.00
R 9.00 – 15.00

Vajadusel on võimalik kokku leppida ka muu aeg. Ära jää oma murega üksi. Tule ja leiame koos lahenduse, kuidas edasi toimida. Võta julgelt ühendust!

Sotisaalpedagoogi töö põhieesmärgiks on:

  • avastada ja märgata abivajavat last, tehes vajadusel koostööd õpetaja ja lapsevanemaga;
  • aidata luua toimiv võrgustik lapse igakülgseks toimetulekuks, edendades sealjuures tema õpimotivatsiooni ja sotsiaalseid oskuseid;
  • luua partnerlussuhe pere ning kooli vahel toetamaks lapse paremat toimimist nii koolis kui kodus.

Sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub ka:

  • õpilaste erinevate sotsiaalsete ja käitumisprobleemide ennetamine ning leevendamine;
  • kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise parendamine; positiivse minapildi toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös;
  • õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilast puudutavate seaduste või õigusaktide osas, tehes vajadusel koostööd ka lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste erialaspetsialistide juurde;
  • kiusamisvastane ennetustöö, s.h Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba kool“ koordineerimine koolis.

 

Lisatud: 05.09.2012, Viimati muudetud: 12.09.2017