Tasemetööd 2018/2019. õppeaastal

 

3. klassi tasemetööd:
1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019.a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019.a.

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):
loodusvaldkond: 2. oktoober 2018.

6. klassi tasemetööd:
1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;

7. klassi üleminekueksam:

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.

Lisatud: 14.09.2012, Viimati muudetud: 04.10.2018