Võõrkeelte õpetamine Tallinna 32. Keskkoolis

 

Põhikool

Põhikoolis algab vastavalt riiklikule õppekavale esimese võõrkeele õpetamine 3. klassis ja see on meie koolis kõikidel õpilastel inglise keel (A-võõrkeel).

Kohustuslik teine võõrkeel (B-võõrkeel) meie koolis on vene keel ja selle keele õpetus algab vastavalt riiklikule õppekavale 6. klassis.

Gümnaasium

Meie kooli gümnaasiumiastmes õpitakse reeglina kolme võõrkeelt: B2-tasemel inglise keelt, B1-tasemel vene keelt ning A2-tasemel saksa või prantsuse keelt. Kuigi keskkonna-majandusõpetuse õppesuuna õpilased õpivad kohustuslikus korras ainult inglise ja vene keelt, siis on soovijail siiski võimalik õppida ka kolmandat võõrkeelt ja seda valikkursuste raames.

Gümnaasiumis õpetame võõrkeeli nii:

  • Inglise keel – aastaringselt 3 ainetundi nädalas, kokku 3 kursust.
  • Vene keel – aastaringselt 2 ainetundi nädalas, kokku 2 kursust.
  • Saksa keel – aastaringselt 2 ainetundi nädalas, kokku 2 kursust.
  • Prantsuse keel – aastaringselt 2 ainetundi nädalas, kokku 2 kursust.

Humanitaar- ja teatriõppesuunas õpitakse kolmanda võõrkeelena ainult prantsuse keelt, kuid kõigil soovijail on valikkursuste raames võimalik õppida ka saksa keelt.

Lisatud: 08.11.2010, Viimati muudetud: 03.10.2016