Kontakt

Filtreeri

Kõik Juhtkond Klassijuhatajad Õpetajad Tugispetsialistid Muu personal Üldkontaktid

Ametikoht
 
Juhtkond (8)

Rita Laur-Reinumägi

5. – 9. klassi õppealajuhataja
6 579 950
Rita.Laur-Reinumagi@32kk.edu.ee


Kaie Belkov

1. – 4. klassi õppealajuhataja
Kaie.Belkov@32kk.edu.ee


Ene Kasak

Õppetöö koordinaator
6 579 950
Ene.Kasak@32kk.edu.ee


Kristel Kubber

Huvijuht
6 548 035
Kristel.Kubber@32kk.edu.ee


Margus Laanemäe

IT-juht
6 579 951
Margus.Laanemae@32kk.edu.ee


Maarja Merigan

Direktor
6 579 952
direktor@32kk.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäeviti 10.00-12.00
Kolmapäeviti 14.00-15.00
Palume kohtumine eelnevalt kokku leppida telefonil 6 579 952

Freddi Nuum

Haldusjuht
6 579 951
Freddi.Nuum@32kk.edu.ee


Kerstin Vessik

Gümnaasiumi õppealajuhataja
6 579 950
Kerstin.Vessik@32kk.edu.ee

Klassijuhatajad (43)

Kaire Lõhek

1.a klassijuhataja
Kaire.Lohek@32kk.edu.ee


Kaidi-Kätlyn Reimann

1.b klassijuhataja
Klassiõpetaja
Kaidi.Reimann@32kk.edu.ee


Irja Lippmaa

1.c klassijuhataja
Irja.Lippmaa@32kk.edu.ee


Marlys Aljasmäe

1.d klassijuhataja
Klassiõpetaja
Marlys.Aljasmae@32kk.edu.ee


Marge Lossmann

2.a klassijuhataja
Marge.Lossmann@32kk.edu.ee


Edith Tatar

2.b klassijuhataja
Edith.Tatar@32kk.edu.ee


Margit Kõli

2.c klassijuhataja
Margit.Koli@32kk.edu.ee


Marika Peterson

3.a klassijuhataja
Marika.Peterson@32kk.edu.ee


Nele Klopp

3.b klassijuhataja
Nele.Klopp@32kk.edu.ee


Marge Punt

3.c klassijuhataja
Marge.Punt@32kk.edu.ee


Kadri Tasane

4.a klassijuhataja
Kadri.Tasane@32kk.edu.ee


Viivika Aguraiuja

4.b klassijuhataja
Viivika.Aguraiuja@32kk.edu.ee


Anne Tiits

4.c klassijuhataja
Anne.Tiits@32kk.edu.ee


Maila Midri

5.a klassijuhataja
Maila.Midri@32kk.edu.ee


Merilin Ojala

5.b klassijuhataja
Merilin.Ojala@32kk.edu.ee


Aime Kaarlep

5.d klassijuhataja
Aime.Kaarlep@32kk.edu.ee


Berit Soomere

5.e klassijuhataja
berit.soomere@32kk.edu.ee


Alisija Tšekada

6.a klassijuhataja
Alisija.Tsekada@32kk.edu.ee


Anni Väli

6.b klassijuhataja
Anni.Vali@32kk.edu.ee


Siiri Mets

6.c klassijuhataja
Siiri.Mets@32kk.edu.ee


Aet Laast

7.a klassijuhataja
Aet.Laast@32kk.edu.ee


Niina Veisman

7.b klassijuhataja
Niina.Veisman@32kk.edu.ee


Marge Punt

7.c klassijuhataja
Marge.Punt@32kk.edu.ee


Maria Stepanova

7.d klassijuhataja
Maria.Stepanova@32kk.edu.ee


Pille Unt

8.a klassijuhataja
Pille.Unt@32kk.edu.ee


Riina Riistop

8.b klassijuhataja
Riina.Riistop@32kk.edu.ee


Rita Laur-Reinumägi

8.c klassijuhataja
8.d klassijuhataja
Rita.Laur-Reinumagi@32kk.edu.ee


Kaie Belkov

9.a klassijuhataja
Kaie.Belkov@32kk.edu.ee


Maarja Merigan

9.b klassijuhataja
Maarja.Merigan@32kk.edu.ee


Eret Hünninen

9.c klassijuhataja
Eret.Hynninen@32kk.edu.ee


Eeva Laul

9.d klassijuhataja
Eeva.Laul@32kk.edu.ee


Anu Mõttus

10.a klassijuhataja
Anu.Mottus@32kk.edu.ee


Kaire Lõhmus

10.b klassijuhataja
Kaire.Lohmus@32kk.edu.ee


Kerstin Vessik

10.c klassijuhataja
Kerstin.Vessik@32kk.edu.ee


Ülle Aviste

10.d klassijuhataja
Ylle.Aviste@32kk.edu.ee


Triin Viiron

11.a klassijuhataja
Triin.Viiron@32kk.edu.ee


Kristel Kubber

11.b klassijuhataja
Kristel.Kubber@32kk.edu.ee


Birgit Elu

11.c klassijuhataja
Birgit.Elu@32kk.edu.ee


Eva Kalbus

11.d klassijuhataja
Eva.Kalbus@32kk.edu.ee


Reet Tomusk

12.a klassijuhataja
Reet.Tomusk@32kk.edu.ee


Thea Bernstein

12.b klassijuhataja
Thea.Bernstein@32kk.edu.ee


Maret Varblas

12.c klassijuhataja
Maret.Varblas@32kk.edu.ee


Merit Baranin

12.d klassijuhataja
Merit.Baranin@32kk.edu.ee

Õpetajad (94)

Eha Aare

Eesti keel, kirjandus
Eha.Aare@32kk.edu.ee


Viivika Aguraiuja

Klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Viivika.Aguraiuja@32kk.edu.ee


Marlys Aljasmäe

1.d klassijuhataja
Klassiõpetaja
Marlys.Aljasmae@32kk.edu.ee


Anne Almet

Matemaatika
Anne.Almet@32kk.edu.ee


Auli Andersalu-Targo

Suhtlemisoskused
Auli.Andersalu-Targo@32kk.edu.ee


Raul Aume

Ajalugu
Raul.Aume@32kk.edu.ee


Ülle Aviste

Matemaatika, matemaatika ja majanduse ainekomisjoni juht
Ylle.Aviste@32kk.edu.ee


Merit Baranin

Füüsika, loodusõpetus
Merit.Baranin@32kk.edu.ee


Kaie Belkov

Eesti keel, kirjandus, inimeseõpetus, algõpetuse ainekomisjoni juht
Kaie.Belkov@32kk.edu.ee


Meeli Berestovski

Saksa keel
Meeli.Berestovski@32kk.edu.ee


Thea Bernstein

Inglise keel
Thea.Bernstein@32kk.edu.ee


Jana Einard

Kunstiõpetus, kunstitehnikad
Jana.Einard@32kk.edu.ee


Birgit Elu

Inglise keel, A-võõrkeele ainekomisjoni juht
Birgit.Elu@32kk.edu.ee


Oksana Golubõhh

Vene keel
oksana.golubohh@32kk.edu.ee


Eveli Habakuk

Geograafia, matkamine
Eveli.Habakuk@32kk.edu.ee


Ulla Herkel

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, maailma religioonid, maailmavaateõpetus
Ulla.Herkel@32kk.edu.ee


Maarja Hindoalla

Filmiõpetus
maarja.hindoalla@32kk.edu.ee


Kairi Hõrak

Geograafia
Kairi.Horak@32kk.edu.ee


Eret Hünninen

Inglise keel, jooga
Eret.Hynninen@32kk.edu.ee


Kristina Jantson

Eesti keel, kirjandus
Kristina.Jantson@32kk.edu.ee


Sadu-Triste Juurikas

Fotograafia
sadu-triste.juurikas@32kk.edu.ee


Maarit Jõemägi

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, sotsiaalainete ainekomisjoni juht, UNESCO kooli projektijuht
Maarit.Joemagi@32kk.edu.ee


Aime Kaarlep

Muusika, koorijuht
Aime.Kaarlep@32kk.edu.ee


Eva Kalbus

Teatriõpetus, draamaõpetus, lavaline eneseväljendus, ringijuht (näitering)
Eva.Kalbus@32kk.edu.ee


Kristo Kaljuvee

Fotograafia
Kristo.Kaljuvee@32kk.edu.ee


Mario Kartezi

Graafiline disain
mario.kartezi@32kk.edu.ee


Olga Kaskman

Vene keel
Olga.Kaskman@32kk.edu.ee


Alissa Kiinvald

Valikkursuse õpetaja
alissa.kiinvald@32kk.edu.ee


Krista Kiisler

Bioloogia
Krista.Kiisler@32kk.edu.ee


Nele Klopp

Klassiõpetaja, multimeedia, pikapäevarühma õpetaja
Nele.Klopp@32kk.edu.ee


Katrin Koit

Füüsika
katrin.koit@32kk.edu.ee


Triin-Berit Kornel

Muusika, koorijuht
Triin-Berit.Kornel@32kk.edu.ee


Kristel Kubber

Uurimistöö alused, vaba aja korraldus
Kristel.Kubber@32kk.edu.ee


Margit Kõli

Klassiõpetaja
Margit.Koli@32kk.edu.ee


Liivi Kõss

Matemaatika
Liivi.Koss@32kk.edu.ee


Margus Laanemäe

Multimeedia
Margus.Laanemae@32kk.edu.ee


Hanna Maria Laaspere

Ajalugu
HannaMaria.Laaspere@32kk.edu.ee


Aet Laast

Ajalugu
aet.laast@32kk.edu.ee


Eeva Laul

Õpiabiõpetaja
Eeva.Laul@32kk.edu.ee


Rita Laur-Reinumägi

Inimeseõpetus, vene keel, karjääriõpetus
rita.laur-reinumagi@32kk.edu.ee


Anneli Leinpere

Graafiline disain
Anneli.Leinpere@32kk.edu.ee


Katrin Linnap

Inglise keel
Katrin.Linnap@32kk.edu.ee


Irja Lippmaa

Klassiõpetaja
Irja.Lippmaa@32kk.edu.ee


Marge Lossmann

Klassiõpetaja, multimeedia
Marge.Lossmann@32kk.edu.ee


Kaire Lõhek

Klassiõpetaja, draamaõpetus
Kaire.Lohek@32kk.edu.ee


Kaire Lõhmus

Keemia, loodusainete ainekomisjoni juht
Kaire.Lohmus@32kk.edu.ee


Toomas Lõhmuste

Teatriõpetus
Toomas.Lohmuste@32kk.edu.ee


Liis Lõhmuste

Inglise keel
Liis.Lohmuste@32kk.edu.ee


Gilbert Mandzolo

Prantsuse keel
Gilbert.Mandzolo@32kk.edu.ee


Maarja Merigan

Eesti keel, kirjandus
Maarja.Merigan@32kk.edu.ee


Georg Merilo

Valikkursuse õpetaja
georg.merilo@32kk.edu.ee


Siiri Mets

Kehaline kasvatus
Siiri.Mets@32kk.edu.ee


Maila Midri

Inglise keel
Maila.Midri@32kk.edu.ee


Anu Mõttus

Eesti keel, kirjandus
Anu.Mottus@32kk.edu.ee


Kertu Nõmm

Eesti keel, kirjandus
Kertu.Nomm@32kk.edu.ee


Helen Orav-Kotta

Keskkonnaõpetus, aiandus
Helen.Orav-Kotta@32kk.edu.ee


Ellen Orover

Vene keel
Ellen.Orover@32kk.edu.ee


Ahto Pahk

Õiguse alused, karistusõigus
Ahto.Pahk@32kk.edu.ee


Kadre Ruth Peirumaa

Matemaatika
kadreruth.peirumaa@32kk.edu.ee


Marika Peterson

Klassiõpetaja, multimeedia
Marika.Peterson@32kk.edu.ee


Kaisa Pulk

Klassiõpetaja, inglise keel
Kaisa.Pulk@32kk.edu.ee


Marge Punt

Klassiõpetaja
Marge.Punt@32kk.edu.ee


Meelis Raiend

Kehaline kasvatus, meditatsioon, kehalise kasvatuse ainekomisjoni juht, spordijuht
Meelis.Raiend@32kk.edu.ee


Kaili Ranne

Eesti keel, kirjandus, kultuuriruum 21. sajandil
Kaili.Ranne@32kk.edu.ee


Kaidi-Kätlyn Reimann

1.b klassijuhataja
Klassiõpetaja
Kaidi.Reimann@32kk.edu.ee


Riina Riistop

Muusika, koorijuht
Riina.Riistop@32kk.edu.ee


Kaspar Rumm

Filmi-ja videoõpetus, multimeedia praktikum
Kaspar.Rumm@32kk.edu.ee


Rene Rässa

Riigikaitse
Rene.Rassa@32kk.edu.ee


Kadi Rünkla

Inglise keel
Kadi.Rynkla@32kk.edu.ee


Tiina Saar

Majandus
Tiina.Saar@32kk.edu.ee


Eva Liisa Sepp

Animatsioon
EvaLiisa.Sepp@32kk.edu.ee


Berit Soomere

Väikeklassi õpetaja
Berit.Soomere@32kk.edu.ee


Maria Stepanova

Eripedagoog
Maria.Stepanova@32kk.edu.ee


Sandra Taimre

Klassiõpetaja, draamaõpetus, inglise keel
Sandra.Taimre@32kk.edu.ee


Angela Talvi

Matemaatika
Angela.Talvi@32kk.edu.ee


Kadri Tasane

Klassiõpetaja, ringijuht (meisterdamine)
Kadri.Tasane@32kk.edu.ee


Edith Tatar

Klassiõpetaja, inimeseõpetus
Edith.Tatar@32kk.edu.ee


Anne Tiits

Klassiõpetaja, multimeedia, haridustehnoloog
Anne.Tiits@32kk.edu.ee


Maarja Tinn

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia
Maarja.Tinn@32kk.edu.ee


Reet Tomusk

Inglise keel, rahvusvahelised inglise keele testid
Reet.Tomusk@32kk.edu.ee


Ilmar Tomusk

Loovkirjutamine
Ilmar.Tomusk@32kk.edu.ee


Brit Truuts

Bioloogia
Brit.Truuts@32kk.edu.ee


Alisija Tšekada

Vene keel, B- ja C-võõrkeele ainekomisjoni juht
Alisija.Tsekada@32kk.edu.ee


Pille Unt

Inimeseõpetus, loodusõpetus
Pille.Unt@32kk.edu.ee


Malle Vakepea

Matemaatika
Malle.Vakepea@32kk.edu.ee


Maret Varblas

Eesti keel, kirjandus, eesti keele ja kultuuri ainekomisjoni juht
Maret.Varblas@32kk.edu.ee


Niina Veisman

Vene keel
Niina.Veisman@32kk.edu.ee


Tiina Veldi

Käsitöö ja kodundus, loovainete ainekomisjoni juht
Tiina.Veldi@32kk.edu.ee


Kerstin Vessik

Eesti keel, kirjandus
Kerstin.Vessik@32kk.edu.ee


Triin Viiron

Ajalugu, ajalooteadus, Tallinna ajalugu
Triin.Viiron@32kk.edu.ee


Asmo Villak

Tehnoloogiaõpetus
Asmo.Villak@32kk.edu.ee


Kadi Vonk

Inglise keel
Kadi.Vonk@32kk.edu.ee


Anni Väli

Inglise keel
Anni.Vali@32kk.edu.ee


Tiiu Üksik

Rahvatants
Tiiu.Yksik@32kk.edu.ee

Tugispetsialistid (5)

Auli Andersalu-Targo

Psühholoog
6 579 905
Auli.Andersalu-Targo@32kk.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Vanematel vajalik eelregistreerumine.

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev: 11:00 - 17:00
Kolmapäev: 12:00 - 17:00
Neljapäev: 10:00 - 17.00

Kristi Kuurme

Psühholoog
654 8037
Kristi.Kuurme@32kk.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

E, T, K, R. Kohtumine eelnevalt kokku leppida.

Eeva Laul

Logopeed
6 548 032
Eeva.Laul@32kk.edu.ee

Vastuvõtuaeg:

Kolmapäeviti 14:00-15:00 või kokkuleppel

Merilin Ojala

HEV koordinaator
Sotsiaalpedagoog
58 865 141
Merilin.Ojala@32kk.edu.ee

Lisainformatsioon: 

Koolipoolsed dokumendid (IAJK, ÕR väljavõte jms) edastab HEVKO lapsevanemale või vanema kirjalikul nõusolekul otse vastava ala spetsialistile kahe nädala jooksul peale soovi avaldamist.

Vastuvõtuaeg:

kokkuleppel

Maria Stepanova

Eripedagoog
Maria.Stepanova@32kk.edu.ee

Muu personal (10)

Kaur Hendrikson

IT- tugiisik
kaur.hendrikson@32kk.edu.ee


Kristel Kubber

Huvijuht
6 548 035
Kristel.Kubber@32kk.edu.ee


Margus Laanemäe

IT-juht
6 579 951
Margus.Laanemae@32kk.edu.ee


Kaarin Leht

Administraator
6 579 951


Merike Leitmäe

Raamatukoguhoidja
6 533 272
Merike.Leitmae@32kk.edu.ee


Freddi Nuum

Haldusjuht
6 579 951
Freddi.Nuum@32kk.edu.ee


Maris Ots

Sekretär
6 579 952
5 32 670 49
Maris.Ots@32kk.edu.ee


Meril Saarkoppel

Kooliõde
53 540 376
32keskkool@kth.ee

Lisainformatsioon: 

Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid

Vastuvõtuaeg:

Esmaspäev - reede 8.00-16.00

Jane Tammsaar

Kooliõde
56256607
jane.tammsaar@kth.ee

Lisainformatsioon: 

Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid

Vastuvõtuaeg:

E, T ja R kell 8:00 - 16:00

Marika Saluste

Administraator
6 579 951

Üldkontaktid (6)

32KK Aktiiv

Aktiiv
aktiiv@32kk.edu.ee


32KK Hoolekogu

Hoolekogu
hoolekogu@32kk.edu.ee


32KK Koolileht Objektiiv

Koolileht
objektiiv@32kk.edu.ee


32KK Noorteparlament

Noorteparlament
noorteparlament@32kk.edu.ee


32KK Tervishoiunõukogu

Tervishoiunõukogu
tervis@32kk.edu.ee


32KK Õpilasesindus

Õpilasesindus
esindus@32kk.edu.ee

Võta meiega ühendust

Ees- ja perekonnanimi *
E-mail *
Sõnum *
* märgitud väljad on kohustuslikud
Pildi CAPTCHA
Mis kood on pildil? *
Sisestage pildil olevad tähemärgid.