Muu info ja teave


Tallinna 32. Keskkoolil puuduvad järgmised teenused

  • Majutusteenus
  • Koolibuss

Õpilaspileti duplikaadi tellimise juhend

E-õpilaspileti ehk koolikaardi kadumise või purunemise korral on lapsevanemal võimalus tellida lapsele e-õpilaspileti duplikaat eKoolist.

Selleks tuleb sisse logida eKooli keskkonda (http://ee.ekool.eu), avada kasutaja seaded (hammasrattaga ikoon lehe päises) ja edasi koolikaart (juhend).  
Sealt saab jälgida oma lapse e-õpilaspileti kasutust koolimajas ja teha tellimus e-õpilaspileti koopiale, makstes kaardi eest pangalingiga. E-õpilaspileti saab laps kätte koolist.

Pikapäevarühm

2018/2019 õppeaastal pakub Tallinna 32. Keskkool alates 4. septembrist 2018 tasulist pikapäevarühmateenust 1. klasside õpilastele kell 12.00–16.00. Avatakse üks rühm (ruum 112).

Teenuse tasu kehtestatakse Tallinna Haridusameti hinnakirja järgi. Hetkel kehtiv hind on 1 euro/tund. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab lapsevanemale Tallinna linn.

Kell 13.40 on õpilastel võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat. Täpsem info kooli kodulehel toitlustamise all. [LINK]

Pikapäevarühma töökorralduse alused

• Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Avaldust saab esitada ainult elektroonselt kooli kodulehe kaudu. [LINK]

• Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

• Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub pikapäevarühma õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest.

• Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja “Kasvatusrühma päevikus”.

• Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma töökorralduses tekkivate küsimustega palume pöörduda algkooli õppealajuhataja Kaie Belkovi poole meiliaadressil kaie.belkov@32kk.edu.ee

Tasulise pikapäevarühma päevakava

12.00 – 12.45 – Tegevused õues
12.45 – 12.55 – Kogunemine ja ettevalmistus õppimiseks
12.55 – 13.40 – Kirjalike õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, kirjatehnika); arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele.
13.40 – 13.55 – Lõunasöök
14.00 – 16.00 – Vaba tegevus klassis (huvitegevus, meisterdamine, joonistamine, ristsõnade lahendamine, lauamängud jne).

Õpetajad

Viivika Aguraiuja viivika.aguraiuja@32kk.edu.ee
Nele Klopp nele.klopp@32kk.edu.ee
Kadri Tasane kadri.tasane@32kk.edu.ee

  esmaspäev teisipäev kolmpäev neljapäev reede
12.00-13.00 õp Viivika õp Viivika õp Viivika õp Viivika õp Viivika
13.00-14.00 õp Viivika õp Viivika õp Viivika õp Nele õp Nele
14.00-16.00 õp Kadri õp Viivika õp Nele õp Nele õp Nele

Pikapäevarühma kodukord

• Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta (kui õpilane lahkub muul ajal, kui lapsevanema avalduses märgitud) peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis.

• Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

• Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast.

• Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.

• Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad jne.

• Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.

• Pikapäevarühma õpilane kasutab kooli ruume (vahetunni jalutusruum, aula, võimla jne) kokkuleppel pikapäevarühma õpetajaga.

• Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne).

• Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid.

 

 

 

 

Tallinna 32. Keskkoolil puuduvad järgmised teenused

  • Majutusteenus
  • Koolibuss

Õpilaspileti duplikaadi tellimise juhend

E-õpilaspileti ehk koolikaardi kadumise või purunemise korral on lapsevanemal võimalus tellida lapsele e-õpilaspileti duplikaat eKoolist.

Selleks tuleb sisse logida eKooli keskkonda (http://ee.ekool.eu), avada kasutaja seaded (hammasrattaga ikoon lehe päises) ja edasi koolikaart (juhend).  
Sealt saab jälgida oma lapse e-õpilaspileti kasutust koolimajas ja teha tellimus e-õpilaspileti koopiale, makstes kaardi eest pangalingiga. E-õpilaspileti saab laps kätte koolist.

Pikapäevarühm

2018/2019 õppeaastal pakub Tallinna 32. Keskkool alates 4. septembrist 2018 tasulist pikapäevarühmateenust 1. klasside õpilastele kell 12.00–16.00. Avatakse üks rühm (ruum 112).

Teenuse tasu kehtestatakse Tallinna Haridusameti hinnakirja järgi. Hetkel kehtiv hind on 1 euro/tund. Arvestust peetakse täistundides. Arve esitab lapsevanemale Tallinna linn.

Kell 13.40 on õpilastel võimalik süüa täiendavat tasulist koolilõunat. Täpsem info kooli kodulehel toitlustamise all. [LINK]

Pikapäevarühma töökorralduse alused

• Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema (eestkostja) kirjaliku avalduse alusel. Avaldust saab esitada ainult elektroonselt kooli kodulehe kaudu. [LINK]

• Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevuses ning huvide arendamisel.

• Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub pikapäevarühma õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest.

• Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja “Kasvatusrühma päevikus”.

• Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma töökorralduses tekkivate küsimustega palume pöörduda algkooli õppealajuhataja Kaie Belkovi poole meiliaadressil kaie.belkov@32kk.edu.ee

Tasulise pikapäevarühma päevakava

12.00 – 12.45 – Tegevused õues
12.45 – 12.55 – Kogunemine ja ettevalmistus õppimiseks
12.55 – 13.40 – Kirjalike õppeülesannete täitmine (tööde lõpetamine, kirjatehnika); arendavad lisaülesanded ja -materjalid vastavalt huvidele.
13.40 – 13.55 – Lõunasöök
14.00 – 16.00 – Vaba tegevus klassis (huvitegevus, meisterdamine, joonistamine, ristsõnade lahendamine, lauamängud jne).

Õpetajad

Viivika Aguraiuja viivika.aguraiuja@32kk.edu.ee
Nele Klopp nele.klopp@32kk.edu.ee
Kadri Tasane kadri.tasane@32kk.edu.ee

Pikapäevarühma kodukord

• Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta (kui õpilane lahkub muul ajal, kui lapsevanema avalduses märgitud) peab õpilase päevikus olema lapsevanema kirjalik teatis.

• Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale.

• Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukorrast.

• Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades.

• Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad jne.

• Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ei ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.

• Pikapäevarühma õpilane kasutab kooli ruume (vahetunni jalutusruum, aula, võimla jne) kokkuleppel pikapäevarühma õpetajaga.

• Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne).

• Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid.

 

 

 

 

  esmaspäev teisipäev kolmpäev neljapäev reede
12.00-13.00 õp Viivika õp Viivika õp Viivika õp Viivika õp Viivika
13.00-14.00 õp Viivika õp Viivika õp Viivika õp Nele õp Nele
14.00-16.00 õp Kadri õp Viivika õp Nele õp Nele õp Nele