Koolielu

Õpilasesindus ja Noorteparlament


Meie õpilasesinduse leiad Facebookist

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesindusse (ÕE) kuuluvad 9.-12. klasside klassivanemad, kes hoolitsevad selle eest, et õpilaste hääl oleks koolis esindatud ning koolimurede ja –rõõmudega tegeletud.

ÕE president Aigi Einmaa 10.B
ÕE asepresident Lennart Mirjam Maasalu 9.A

Noorteparlamenti (NP) kuuluvad 5.-8. klasside klassivanemad ja teised soovijad, kes arutavad nende sihtgruppi puudutavaid küsimusi ja korraldavad sündmusi 1.-6. klassidele. Noorteparlament korraldab koostöös Spordivaimuga iga koolipäev aktiivseid vahetunde.

Noorteparlamendi tööd kureerib ÕE asepresident Mirjam Maasalu
Noorteparlamendi juht on Laura Anette Tomingas 8.C

Kaks kuni kolm korda aastas kohtuvad ÕE, NP ja Aktiivi juhid kooli juhtkonnaga, et ühiselt arutada erinevate teemade, parenduskohtade ja projektide osas.
 

Kirjuta meile:
Õpilasesindus: esindus@32kk.edu.ee
Noorteparlament: noorteparlament@32kk.edu.ee

Meie õpilasesinduse leiad Facebookist

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesindusse (ÕE) kuuluvad 9.-12. klasside klassivanemad, kes hoolitsevad selle eest, et õpilaste hääl oleks koolis esindatud ning koolimurede ja –rõõmudega tegeletud.

ÕE president Aigi Einmaa 10.B
ÕE asepresident Lennart Mirjam Maasalu 9.A

Noorteparlamenti (NP) kuuluvad 5.-8. klasside klassivanemad ja teised soovijad, kes arutavad nende sihtgruppi puudutavaid küsimusi ja korraldavad sündmusi 1.-6. klassidele. Noorteparlament korraldab koostöös Spordivaimuga iga koolipäev aktiivseid vahetunde.

Noorteparlamendi tööd kureerib ÕE asepresident Mirjam Maasalu
Noorteparlamendi juht on Laura Anette Tomingas 8.C

Kaks kuni kolm korda aastas kohtuvad ÕE, NP ja Aktiivi juhid kooli juhtkonnaga, et ühiselt arutada erinevate teemade, parenduskohtade ja projektide osas.
 

Kirjuta meile:
Õpilasesindus: esindus@32kk.edu.ee
Noorteparlament: noorteparlament@32kk.edu.ee