Uudised

Meie maailmanädal pälvis Mondo konkursil esikoha 03. veebruar kool


Meie kooli sügisene maailmanädal võitis MTÜ Mondo korraldatud maailmapäevade konkursi. Žürii hindas eriti kõrgelt maailmahariduse lõimingut ainetundidesse, sündmuse ülekoolilisust ja mitmekesisust.

Aitäh kõigile kaasalööjatele - UNESCO meeskonna eestvedajale ajalooõpetajale Maarit Jõemägile, samuti kõigile aineõpetajatele, õpilastele ja külalistele -, et olite valmis uut traditsiooni koolis alustama!

On iganes vahva, et meie koolist võrsuvad aktiivsed ja hoolivad maailmakodanikud!

Meie kooli sügisene maailmanädal võitis MTÜ Mondo korraldatud maailmapäevade konkursi. Žürii hindas eriti kõrgelt maailmahariduse lõimingut ainetundidesse, sündmuse ülekoolilisust ja mitmekesisust.

Aitäh kõigile kaasalööjatele - UNESCO meeskonna eestvedajale ajalooõpetajale Maarit Jõemägile, samuti kõigile aineõpetajatele, õpilastele ja külalistele -, et olite valmis uut traditsiooni koolis alustama!

On iganes vahva, et meie koolist võrsuvad aktiivsed ja hoolivad maailmakodanikud!