Kontaktid

Valikud rakenduvad automaatselt

Kontakti foto
Viivika Aguraiuja

Klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja

E-posti aadress Viivika.Aguraiuja@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Anne Almet

Matemaatika, matemaatika ja majanduse ainekomisjoni juht

E-posti aadress Anne.Almet@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Raul Aume

Ajalugu, sotsiaalainete ainekomisjoni juht

E-posti aadress Raul.Aume@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Ulla Herkel

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, maailma religioonid, maailmavaateõpetus

E-posti aadress Ulla.Herkel@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Eva Kalbus

Teatriõpetus, draamaõpetus, lavaline eneseväljendus, ringijuht (näitering)

E-posti aadress Eva.Kalbus@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Kristel Kubber

Uurimistöö alused, kultuuriruum, mõtisklus ja meditatsioon

E-posti aadress Kristel.Kubber@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Rita Laur-Reinumägi

Inimeseõpetus, vene keel, karjääriõpetus

E-posti aadress rita.laur-reinumagi@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Siiri Mets

Kehaline kasvatus, kehalise kasvatuse ainekomisjoni juht

E-posti aadress Siiri.Mets@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Ahto Pahk

Õiguse alused, karistusõigus

E-posti aadress Ahto.Pahk@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Marge Punt

Klassiõpetaja, algõpetuse ainekomisjoni juht

E-posti aadress Marge.Punt@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Kaili Ranne

Eesti keel, kirjandus, eesti keele ja kultuuri ainekomisjoni juht

E-posti aadress Kaili.Ranne@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Kaspar Rumm

Filmi-ja videoõpetus, multimeedia praktikum

E-posti aadress Kaspar.Rumm@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Berit Soomere

Väikeklassi õpetaja, tugisüsteemide ainekomisjoni juht

E-posti aadress Berit.Soomere@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Sandra Taimre

Klassiõpetaja, draamaõpetus, inglise keel

E-posti aadress Sandra.Taimre@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Kadri Tasane

Klassiõpetaja, ringijuht (meisterdamine)

E-posti aadress Kadri.Tasane@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Reet Tomusk

Inglise keel, rahvusvahelised inglise keele testid

E-posti aadress Reet.Tomusk@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Anne Tiits

Klassiõpetaja, multimeedia, haridustehnoloog

E-posti aadress Anne.Tiits@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Maarja Tinn

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia

E-posti aadress Maarja.Tinn@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Alisija Tšekada

Vene keel, B- ja C-võõrkeele ainekomisjoni juht

E-posti aadress Alisija.Tsekada@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Pille Unt

Inimeseõpetus, loodusõpetus, loodusainete ainekomisjoni juht

E-posti aadress Pille.Unt@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Tiina Veldi

Käsitöö ja kodundus, loovainete ainekomisjoni juht

E-posti aadress Tiina.Veldi@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Triin Viiron

Ajalugu, ajalooteadus, Tallinna ajalugu

E-posti aadress Triin.Viiron@32kk.edu.ee
Kontakti foto
Anni Väli

Inglise keel, A-võõrkeele ainekomisjoni juht

E-posti aadress Anni.Vali@32kk.edu.ee

Kontakti foto
Auli Andersalu-Targo

Psühholoog

Telefoninumber 6 579 905 E-posti aadress Auli.Andersalu-Targo@32kk.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Esmaspäev: 10:00 - 17:00

Kolmapäev: 10:00 - 17:00

Neljapäev: 10:00 - 17.00

Kontakti foto
Eeva Laul

Logopeed

E-posti aadress Eeva.Laul@32kk.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

Kolmapäeviti 14:00-15:00 või kokkuleppel

Kontakti foto
Merilin Ojala

HEV koordinaator

Sotsiaalpedagoog

Telefoninumber 58 865 141 E-posti aadress Merilin.Ojala@32kk.edu.ee

Konsultatsiooni aeg:

kokkuleppel

Avaldatud 29.10.2018 Viimati muudetud 21.03.2023