I klassi astumine

AVATUD USTE PÄEV 1. klassi astuvate laste vanematele

 Õigusaktid

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kordlink opens on new page” (määruse muutmine 18.11.2016) ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduslink opens on new page (§9 ja 10). Koolikohustuslikust east noorema lapse kooli vastuvõtmist reguleerib Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lg 5.

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Olulised tähtajad kooli astumisel 2024. aastal:

 • Avatud uste päevad tulevastele 1. klassi lastevanematele toimub 15. veebruaril 2024. 1. klassi astumisega seotud küsimuste korral pöörduda evely.timuska@32kk.edu.eelink opens on new page
 • 1.-15. märtsini toimub kooli määramise taotluste esitamine digitaalselt e-Kooli kaudulink opens on new page (NB! eKooli keskkonda saab siseneda 1. märtsist) või paberkandjal Tallinna Haridusametis (Estonia pst 5a, III korrus E 08.15-17.45; T, K, N 08.15-16.45 ja R 08.15-15.45). Paberkandjal esitatava taotluse vormid on kättesaadavad haridusameti kodulehellink opens on new page. Siin on õpetusvideolink opens on new page, kuidas eKoolis taotlust teha.
 • Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
 • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab määratud koolis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks. Teatamine toimub läbi eKooli keskkonna koolikutse kinnitamisega. Juhul, kui saite Haridusameti teate paberkandjal, siis e-kirja saatmisega aadressile Evely.Timuska@32kk.edu.eelink opens on new page
 • Palume 15. juuniks edastada aadressil kool@32kk.edu.eelink opens on new page järgmised dokumendid:
 • lapsevanema kirjalik digiallkirjastatud avaldus (kooli poolt välja töötatud vorm);
 • koolivalmiduskaart selle olemasolul (väljastab koolieelne lasteasutus);
 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • lapse sünnitunnistuse koopia;
 • dokumendid esitanud lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 • LISAKS tuleb saata digitaalne dokumendifoto õpilaspileti jaoks jpg või png formaadis aadressil foto@32kk.edu.eelink opens on new page. Faili pealkirjaks palume panna lapse isikukoodi.
 • Kui puudub võimalus saata digiallkirjastatud avaldus, siis palume võtta ühendust kooli sekretäriga tel 6 579 952 E-R kl 9.00-14.00.

Juhul, kui vanem soovib kinnitatud koolikohast enne õppeaasta algust loobuda, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult hiljemalt 10. juuniks.

Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida alates 11. juunist.

Kui haridusamet ei määranud õpilasele koolikohta Tallinna 32. Keskkooli, siis saab lapsevanem esitada Tallinna 32. Keskkoolile avalduse vabanevale õppekohale 20. maist 10. juunini. Vabas vormis ja digiallkirjastatud avalduse palume saata aadressil kool@32kk.edu.eelink opens on new page.

Vabanenud õppekohtade komplekteerimine algab 11. juunil ja toimub avalduste laekumise ajalise järjekorra alusel.

Kui vabu õppekohti ei teki, teavitab kool avalduse esitanud lapsevanemaid sellest 11. juunil.

NB! 2024/2025 õppeaastal kooli astunud lapsed õpivad 2. ja 3. klassis õhtupoolses vahetuses.

6-aastaselt kooli astuvad lapsed:

6-aastaste laste vanematel, kes soovivad oma lapse kooli panna, tuleb sellest hiljemalt 1. maiks teavitada Tallinna Haridusametit. Juhul kui seda ei ole tehtud, saab 6-aastane laps kooli astuda kooli nõusolekul ja vabade kohtade olemasolul pärast 23. juunit.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab haridusametile 1. -15. märtsini elukohajärgse kooli määramise taotluse, lisades taotlusele lasteaia hinnangu või Tallinna ja Harju maakonna nõustamiskomisjoni soovituse lapse koolivalmiduse kohta. Täpsem info Tallinna Haridusameti kodulehel.

Teavituskohustus koolikoha määramisest loobumisel

Juhul, kui laps on Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik, kuid ei asu õppima Tallinna munitsipaalkooli esimeses klassis, tuleb lapsevanemal sellest kindlasti teavitada Tallinna Haridusametit.

Täiendav info 1. klassi astumise kohta Tallinna Haridusameti koduleheltlink opens on new page.

Avaldatud 04.02.2019. Viimati muudetud 28.05.2024.