Koostöö

LOOVA PARTNERLUSE MTÜ

Loova Partnerluse MTÜ
Reg. 80386597
Aadress: A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn,
11316, Harjumaa

Asutajad:
Heidi Saaver
Ursel Velve
Virve Roosimägi
Tiina Algpeus
Robert Lippin

MTÜ eesmärk on toetada materiaalse ja vaimse abiga Tallinna 32. Keskkooli (edaspidi kool) õpilaste tasakaalustatud arengut. Nimetatud eesmärgi täitmiseks ühing mh:

– organiseerib ühistegevusi ja koolitusi;
– algatab ja viib ellu erinevaid ja kooli keskkonna parendamisele suunatud projekte;
– arendab koostöökontakte ja -projekte samalaadsete organisatsioonidega.

MTÜ põhikiri

MTÜ arveldusarve:
Saaja: Loova Partnerluse MTÜ
a/a: EE667700771001703169.

Unistus uuest aulaklaverist

Harri Kelderi stipendiumi statuut

 

KiVa

Alates 2023/2024. õppeaastast kuulume KiVa võrgustikku ehk osaleme kiusamisvastase programmis KiVa. Esimesel aastal toimuvad kõigis 1.-9. klassides regulaarsed KiVa tunnid, lapsevanemate kohtumisõhtud ja koolitused nii õpetajatele kui ka vanematele. Kiusamisjuhtumite lahendamiseks on loodud KiVa tiim.

KiVa projekti juht koolis on sotsiaalpedagoog Merilin Ojala.

Kajastus koolimeedias: 
KiValink opens on new page

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 09.11.2023.