Tervisekabinet

Kooliõde Meril Saarkoppel
E-R 8.00-16.00
Telefon 53 540 376
E-mail: meril.saarkoppel@kth.eelink opens on new page

 

Kooliõde Jane Tammsaar
E-mail: jane.tammsaar@kth.eelink opens on new page


Rohkem informatsiooni kooliõe tegemistest www.kooliode.eelink opens on new page 

Kooliõe tegevused 

  • Kooliõpilaste immuniseerimine (vaktsineerimine) riikliku immuniseerimiskava alusel; 
  • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine; 
  • Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, X klass); 
  • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine; 
  • Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, individuaalne nõustamine); 
  • Esmaabi andmine; 
  • Õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis; 
  • Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kooliode.eelink opens on new page 

Vaimse tervise abi võimalused

Terviseaktiiv
 

Tallinna 32. Keskkooli tervisenõukogu kannab nime Terviseaktiiv.

Terviseaktiivi eesmärk on koolipere tervislike eluviiside kujundamine, korraldades tervist edendavaid tegevusi ning tõstes koolipere teadlikkust tervise hoidmise olulisusest.
 
Terviseaktiivi jaoks on olulised teemad: liikumine, vaimne tervis, emotsionaalne tasakaal, terved suhted, üksteise märkamine ja tunnustamine, tervislik toit, uni jpm. 

Terviseaktiivi liikmed 2023/2024:
Berit Soomere (Terviseaktiivi juht), Meril Saarkoppel (kooliõde), Edith Tatar, Eeva Laul, Irja Lippmaa, Kadi Rünkla, Kadi Vonk, Kadre Ruth Suurlaht, Kaire Lõhek, Liisi Hein, Maris Ots, Meelis Raiend, Merike Leitmäe, Nele Klopp, Oksana Golubõhh, Renno Soosaar, Sandra Metsa, Tiina Veldi.

 

Terviseedendus
Algklasside õpilaste koolikottide raskusest

Terviseedendusega seonduvate ürituste plaan on leitav SIITlink opens on new page

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 06.11.2023.