Tervisekabinet

Kooliõde Meril Saarkoppel
E-R 8.00-16.00
Telefon 53 540 376
E-mail: meril.saarkoppel@kth.eelink opens on new page

 

Kooliõde Jane Tammsaar
E-mail: jane.tammsaar@kth.eelink opens on new page


Rohkem informatsiooni kooliõe tegemistest www.kooliode.eelink opens on new page 

Kooliõe tegevused 

  • Kooliõpilaste immuniseerimine (vaktsineerimine) riikliku immuniseerimiskava alusel; 
  • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine; 
  • Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, X klass); 
  • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine; 
  • Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, individuaalne nõustamine); 
  • Esmaabi andmine; 
  • Õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis; 
  • Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kooliode.eelink opens on new page 

Vaimse tervise abi võimalused

Terviseaktiiv

Tallinna 32. Keskkooli tervisenõukogu kannab nime Terviseaktiiv.
Terviseaktiiv koordineerib ja hindab tervist edendavaid tegevusi koolis.

Terviseaktiivi liikmed 2022/2023:
Berit Soomere (Terviseaktiivi juht),  Eeva Laul, Jana Einard, Marika Peterson, Irja Lippmaa, Edith Tatar, Marlys Aljasmäe, Kadi Rünkla, Kadi Vonk, Tiia Veldi, Liis Lõhmuste,  Merilyn Ivask, Meelis Raiend, Merike Leitmäe, Renno Soosaar, Maris Ots, Meril Saarkoppel (kooliõde), Astrid Bogdanov (gümnaasiumi õpilane), Annika Silde (lapsevanem).

Kontakt: berit.soomere@32kk.edu.eelink opens on new page

Terviseedenduse dokumendid
Algklasside õpilaste koolikottide raskusest

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 27.02.2023.