Avalik teave

Dokumendiregistri avalik vaadelink opens on new page

Üldkasutatavate teenuste hinnakiri 

Infot kooli ruumide rentimise kohta saab haldusjuhilt: Freddi Nuum, telefon 6 579 951; e-post:Freddi.Nuum@32kk.edu.eelink opens on new page

Töötasujuhendlink opens on new page

Riigihanked – kättesaadav riigihangete registristlink opens on new page

Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebileheltlink opens on new page

Isikukaitsevahendite kasutamine linna asutuste siseruumides korraldatavatel avalikel üritustel

Andmekaitse

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Tallinna 32. Keskkoolis

Täpse ülevaate asutuse andmetöötlustest saate Tallinna Andmetöötlusregistrist, mis asub aadressil: https://atr.tallinn.ee/link opens on new page

Nõusoleku vormid isikuandmete töötlemiseks on dokumendis Tallinna 32. Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kordlink opens on new page Lisa 1-3 (lk 9-14).

Kaamerate kasutamise kord on kirjeldatud Tallinna 32. Keskkooli kodukorraslink opens on new page §11. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Sisehindamine

Sisehindamise aruanne

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.eelink opens on new page

Tallinna 32. Keskkooli temaatilise järelvalve õiend

Tuleohtusalane järelevalve

Tuleohtusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskuslink opens on new page
Tuleohutusalane kontroll teostati 26.09.2022.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Avaldatud 03.05.2019. Viimati muudetud 27.02.2023.