Projektid

ProgeTiigri programm

Projekti nimi: Nutika laserlõikepingi soetamine
Projekti number: 2014-2020.1.03.22-0867
Projekti algus ja lõpp: 10.01.2023 - 30.08.2023
Meede: Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid
Projektijuht: Margus Laanemäe (IT-juht)

Sisu: Nutikas laserlõikepink koolis loob mitmekülgsed võimalused erinevates vanuseastmetes õpilastele tehnoloogilise kirjaoskuse arenguks. Uus kaasaegne seade võimaldab innovaatiliselt arendada õpilase loovust disaini, erinevate materjalide, töövahendite ja tehnikate kasutamises.

Soetatatud IT õppevahend: Makeblock Laserbox Rotary

Toetuse summa (EUR): 4 400,00

 

UNESCO ühendkool

Tallinna 32. Keskkool kuulub alates 2018. aastast UNESCO ühendkoolide võrgustikku, et kujundada meie koolis õppivatest noortest keskkonnast ja inimestest hoolivad ja ühiskondlikult aktiivsed maailmakodanikud.

Iga-aastaste maailmahariduslike ettevõtmiste hulka kuuluvad maailmapäevade korraldamine, Maailmakoristuspäeval ja muudel talgupäevadel osalemine, tähtpäevade tähistamised (nt veepäev), külalistundide, töötubade ja projektide läbiviimine, seminaridel ja konverentsidel osalemine, väliskülaliste võõrustamine jms.

Koolile on maailmahariduse alal heaks partneriks MTÜ Mondo.

UNESCO ühendkooli töörühma juhina on koolis tegutsenud õpetajad Liina Kitt, Maarit Jõemägi, Riina Must, Birgit Elu.

2018. aastal võitsime MTÜ Mondo maailmapäevade konkursi ning peakorraldaja Maarit Jõemägi käis auhinnareisil Myanmaris.

Kajastus koolimeedias: 

III korrusel näitus "Eesti rändeajastul"
XXV Avatud Ühiskonna Foorum "Kliimamuutused ja ränne"
12.a õpilaste töötuba kliimaseminaril
Tänavuste maailmapäevade fookusteema oli elurikkus
Killuke Aafrikat koolitunnis Mustamäel
Multimeediaklassid käisid taas Matsalu loodusfilmide festivalil
Gümnasistide kohtumine Euroopa Parlamendi asepresidendiga
Tagasivaade tänavustele maailmapäevadele
Maailmapäevade fookusteema on tänavu toit
Multimeediaklassid Matsalu Loodusfilmide Festivalil
Kodanikupäeval tähistasime Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva
Rahvusvaheline tunnustus Timo Lipule ja Jan-Markus Maasepale
22. märts oli veepäev
7. klasside heategevusprojektist
Kodanikupäev veebis
Külas UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni vabatahtlik Laura Toomlaid
Võta osa kahest keskkonnateadlikust ja liikuma kutsuvast väljakutsest
Rändeteemaline virtuaalnäitus nüüd avatud
Tallinna 32. Keskkooli gümnasistid osalesid õiglase kaubanduse uuringus
Maailmakoristuspäev 2020
Maailmakoristusnädal algas Jaapani koolinoortega peetud veebikohtumisega
Meie kooli puhta maailma saadikud
Maailmapäevade tagasivaade
Maailmapäev: 16.12 gümnaasium
Maailmapäev: 8.12 põhikool
Maailmapäevad alustavad: 30.11 algkool
Noored Tallinna 32. Keskkoolist ja Okinawa saarelt kohtusid keskkonnaalase projekti raames
Koolis avatud näitus eSwatinist
Meie maailmanädal pälvis Mondo konkursil esikoha

 

Liikuma Kutsuv Kool

Tallinna 32. Keskkool kuulub alates 2019. aastast Tartu Ülikooli liikumislabori loodud Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku. Liikuma kutsuvate tegevuste eest seisavad koolis hea nii õpetajate koostöögrupp Terviseaktiiv, mille juht on eripedagoog Berit Soomere, kui ka spordijuht Meelis Raiendi loodud Spordivaim, mis on aktiivseid koolinoori koondav spordiaktiiv. 

Spordivaimu korraldada on aktiivsed liikumisvahetunnid, jalgpallinädal, lauatennisenädal, sulgpallinädal, pallimängude ööd, klassidevaheline Vägilaste Heitlus, muud sportlikud eriprojektid ning spordiaktiivi enda liikmetele matkad, väljasõidud ja suvelaagrid. Lisaks pakub Spordivaim algklasside õpilastele multisporditrenne ning arendab kooli spordiareeni.

Terviseaktiivilt jõuavad õpilaste, õpetajate ja lastevanemate listidesse temaatilised infokirjad, toimuvad iga-aastane helkurikampaania, koolitöötajate sammulugemisvõistlus ning tervisealase teadlikkuse tõstmiseks koolitused-loengud nii õpilastele kui ka õpetajatele ja lastevanematele.

2018. pälvis kooli spordiaktiiv Spordivaim Tallinna Haridusametilt tunnustuse “Tervise tegu 2018 ning 2020 Liikuma Kutsuva Kooli programmilt tunnustuse “Särav Liikuma Kutsuv Noortealgatus 2020”. Lisaks on nimetatud Meelis Raiend Tallinna spordisõbralikumaks õpetajaks 2021. 

Kajastus koolimeedias: 
Spordivaim
Spordivaim Instagramislink opens on new page
Milline on sinu liikumisvitamiin?
Liikuma kutsuv projektipäev
Liikuma Kutsuva Kooli projekt tunnustas 32.KK Spordivaimu!


 

Erasmus+

2023 kevadel osalesid 8 meie kooli gümnaasiumiõpilast koos IT juht Margus Laanemäe ja IT tugiisik Kaur Hendriksoniga Leedus toimuvas Erasmus+ programmis “The Big Picture”, mis keskendus filmindusele ja ettevõtlusele.

Selles programmis pidid noored projekti vältel looma erinevaid lühifilme ja reklaamvideoid.

Programm leidis aset Leedus Elniakampises ja selles osalejaid oli neljast rahvusest: eestlased, rumeenlased, slovakid ja leedulased.

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm mida rahastab Euroopa Liit.

Kajastus koolimeedias: 
Meie kooli gümnasistid Erasmus+ programmiga Leedus
Erasmus+ "The Big Picture" video
Erasmus+ "The Big Picture" töötuba
Erasmus+ projekti ''The BIG Picture'' tutvustus
Erasmus+ projekti "The Big Picture" plakat


 

Kaasav eelarve projekt

        

Koostöös MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Koguga osalesime 2022/2023. õppeaastal üle-eestilises koolidele suunatud kaasava eelarvestamise projektis. 

Projekti eestvedaja oli ajalooõpetaja Ulla Herkel, kelle juhendatud gümnasistid töörühm uuris, mis on kaasav eelarve; kuidas Mustamäel kaasatakse kogukonda otsuste langetamisse; mil viisil saab kokku kooli eelarve ja milliseid valikuid tuleb koolijuhil teha; mis on kaasav demokraatia ning kuidas märgata korruptsiooni; kuidas arendada endas kaasarääkimise ja kuulamise oskust. Nendele küsimustele vastuste leidmise järel arutas töörühm läbi, millised võiksid olla meie kooli õpilaste peamised murekohad igapäevases koolielus, ning pakkus välja ideid, kuidas neid lahendada võiks. Kokku sõnastati 18 probleemi ja konkreetset lahendusettepanekut. 

Lõplikule sõelale jäi 3 ideed: kõrged kraanikausid, lebola, samblasein.link opens on new pagekõrged kraanikausid, lebola, samblasein."> Nende hulgast valisid 5.-12. klasside õpilased ja kõik koolitöötajad välja ühe, mis kooli eelarve toel 2023 sügis-talvel teoks sai. Hääletada sai nii elektrooniliselt Rahvaalgatuse veebilehe kaudu kui ka koolimajas paberkandjal. Võitjaks osutus 186 häälega lebola. Kokku hääletas 366 koolipere liiget.

Kajastus koolimeedias: 
Tänu kaasava eelarve projektile tuleb koolimajja lebonurk


Rakett 69

Teadushuvilistele 5.-8. klassi õpilastele toimus 2022/2023. õppeaastal kahel korral õpihuvilaager Rakett 69, kus füüsikaõpetaja ja nn raketijuht Merit Baranini juhendamisel pandi end proovile leiutamises. Muuhulgas toimusid praktiliste ülesannete teostamise kõrval ka ülesannete analüüs ja arutelud, et õpilastel kinnistuksid õpitud teadmised ja areneksid sotsiaalsed oskused.

 Kajastus koolimeedias: 
Koolivaheajaeelsest põnevusest


 

Õpilasvahetusprogrammmid YFU, ASSE, VeniVidiVici

          

Meie kooli õpilased on võtnud osa õpilasvahetusprogrammidest YFU, ASSE ja VeniVidiVici. Samuti oleme võõrustanud koolis erinevates õpilasvahetusprogrammides osalevaid õpilasi.

Õpilasvahetuste koordinaator koolis on gümnaasiumiastme õppejuht Kerstin Vessik.

 

KiVa

Alates 2023/2024. õppeaastast kuulume KiVa võrgustikku ehk osaleme kiusamisvastase programmis KiVa. Esimesel aastal toimuvad kõigis 1.-9. klassides regulaarsed KiVa tunnid, lapsevanemate kohtumisõhtud ja koolitused nii õpetajatele kui ka vanematele. Kiusamisjuhtumite lahendamiseks on loodud KiVa tiim.

KiVa projekti juht koolis on sotsiaalpedagoog Merilin Ojala.

Kajastus koolimeedias: 
KiVa

 

Terviseedendus

2022/2023 osalesid 1., 5. ja 9. klassi õpilased silmade tervise ennetusprojektis „Müoopia ennetus lastel“. Kuna müoopia ehk lühinägevus on järjest süvenev terviseprobleem maailmas ning lühinägevus tekib enamasti algkoolieas, süveneb läbi põhikooli ja stabiliseerub noores täiskasvanueas, on väga oluline laste silmade õigeaegne kontrollimine.

Lisaks põhjalikule silmade kontrollile oli projekti eesmärk suurendada ka lühinägevuse alast teadlikkust eri sihtrühmades (koolipidajad, koolijuhid, õpetajad, kooliõed, õpilased, lapsevanemad, perearstid jt) ja laiemalt ühiskonnas. Ühtlasi sooviti projekti tulemina saada ülevaade lühinägevuse levimusest ja riskiteguritest Eesti üldhariduskoolide õpilaste hulgas. Selleks viidi läbi ka teadusuuring, milles osalemine oli vabatahtlik.

 Rohkem infot müoopia kohta leiab: https://www.itk.ee/muoopialink opens on new page https://www.itk.ee/muoopia">

Ennetusprojekti „Müoopia ennetus lastel“ rahastab Eesti Haigekassa. Silmakontrolle viis läbi Ida-Tallinna Keskhaigla silmaarstide meeskond mobiilses silmabussis. 

Silmabussi enda tööga saab tutvuda lühivideos: https://youtu.be/eFdBCUtxtW4link opens on new pagehttps://youtu.be/eFdBCUtxtW4">

 

Avaldatud 17.08.2023. Viimati muudetud 20.09.2023.