Aktiiv

Meie Aktiivi leiad Instagramistlink opens on new page

Aktiivi missiooniks on suurendada õpilaste kaasatust koolielu kujundamises ning otsustusprotsessides, tõsta kooliõpilaste seas aktiivsust, luues seeläbi ühtsustunde ning kaasata õpilasi koolisündmuste korraldamisse. 

Aktiivi tööd juhib huvijuht Kristel Reisko.
 

Aktiivi juhatus

Aktiivi juht Evaliis Läll 12.b
Aktiivi korraldusgrupi juht Nora Kivimägi 10.d
Aktiivi meediagrupi juhid Nora Katreen Harik 12.c ja Leela Mia Auväärt 11.d
Aktiivi tehnikagrupi juht Sebastian Mattias Selirand 11.c
Aktiivi kunstigrupi juhid Heti Darleen Vihman 12.d ja Kevin Sõmerik 11.d

Aktiivis on 78 liiget 9.-12. klassidest ning sündmuste põhised initsiatiivikad. 

Kirjuta meile:
Aktiiv: aktiiv@32kk.edu.eelink opens on new page

 

Avaldatud 01.03.2020. Viimati muudetud 19.06.2024.