Õppetöö korraldus

Õppeaasta eesmärgid

2022/2023. õppeaasta üldeesmärgid on:

  1. Õpilase eneseteadlikuks kasvamine on toetatud.
  2. Õppeprotsess on mõtestatult juhitud.
  3. Õpetaja professionaalne areng on toetatud.
  4. Kogukond on kaasatud koolikultuuri kujundamisse.
  5. Süsteemne digiruum on käivitatud.
  6. Füüsiline ruum on kohandatud õpilassõbralikumaks ja õpetajat toetavamaks.
  7. Ruumikitsikus on leevendatud.

Õppetunnid, -perioodid ja koolivaheajad

Tunniplaanlink opens on new page

Valikkursused

Järelevastamised ja konsultatsioonid

Tasemetööd

Põhikooli lõpueksamid

Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamidlink opens on new page

Õppenõukogud

Õpilase õpijõudluse analüüs puuduliku trimestrihinde kohta 2020/21 õalink opens on new page

Tagasiside lapsevanemalt puuduliku trimestrihinde kohtalink opens on new page

Õpianalüüs gümnaasiumislink opens on new page

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 13.02.2023.