Õppetöö

TasemetöödTasemetööd 2021/2022. õppeaastal

II kooliastme tasemetööd

 7. klassi eesti keele riiklik tasemetöö - 30.september 2021
 7. klassi riiklik loodusõpetuse tasemetöö - 4. oktoober 2021
 7. klassi riiklik inglise keele kirjalik tasemetöö - 11. oktoober 2021
 7. klassi riiklik inglise keele suuline tasemetöö - 13. oktoober 2021

7. klassi üleminekueksam:

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

  • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
  • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
  • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.

Tasemetööd 2021/2022. õppeaastal

II kooliastme tasemetööd

 7. klassi eesti keele riiklik tasemetöö - 30.september 2021
 7. klassi riiklik loodusõpetuse tasemetöö - 4. oktoober 2021
 7. klassi riiklik inglise keele kirjalik tasemetöö - 11. oktoober 2021
 7. klassi riiklik inglise keele suuline tasemetöö - 13. oktoober 2021

7. klassi üleminekueksam:

1) Kooli metoodikanõukogu loosib II trimestri lõpuks 7. klassi üleminekueksami järgmiste õppeainete seast:

  • humanitaarained – ajalugu, a-võõrkeel, b-võõrkeel;
  • loodusained – loodusõpetus, geograafia, bioloogia, inimeseõpetus;
  • loovained – muusika, kunstiõpetus, kehaline kasvatus, käsitöö ja kodundus/ tehnoloogiaõpetus.

2) 7. klassi üleminekueksami loosimises ei osale õppeained, milles toimusid eelmisel õppeaastal riiklikud tasemetööd.
 
3) Kolmanda trimestri alguses teavitatakse õpilasi ja nende vanemaid konkreetsest ainest, milles toimub 7. klassi üleminekueksam.