Koolielu

Tervisekabinet


Kooliõde Meril Saarkoppel
E-R 8.00-16.00
Telefon 53 540 376
E-mail: 32keskkool@kth.ee

Kooliõde Jane Tammsaar
E-mail: jane.tammsaar@kth.ee


Rohkem informatsiooni kooliõe tegemistest www.kooliode.ee 

Kooliõe tegevused 

 • Kooliõpilaste immuniseerimine (vaktsineerimine) riikliku immuniseerimiskava alusel; 
 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine; 
 • Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, X klass); 
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine; 
 • Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, individuaalne nõustamine); 
 • Esmaabi andmine; 
 • Õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis; 
 • Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kooliode.ee 

Vaimse tervise abi võimalused

Terviseedenduse dokumendid
Algklasside õpilaste koolikottide raskusest

Kooliõde Meril Saarkoppel
E-R 8.00-16.00
Telefon 53 540 376
E-mail: 32keskkool@kth.ee

Kooliõde Jane Tammsaar
E-mail: jane.tammsaar@kth.ee


Rohkem informatsiooni kooliõe tegemistest www.kooliode.ee 

Kooliõe tegevused 

 • Kooliõpilaste immuniseerimine (vaktsineerimine) riikliku immuniseerimiskava alusel; 
 • Uute õpilaste terviseseisundi ja toimetuleku hindamine; 
 • Regulaarsed tervisekontrollid (I, III, VII, X klass); 
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine; 
 • Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, individuaalne nõustamine); 
 • Esmaabi andmine; 
 • Õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis; 
 • Lisateavet saate SA Tallinna Koolitervishoiu kodulehelt www.kooliode.ee 

Vaimse tervise abi võimalused

Terviseedenduse dokumendid
Algklasside õpilaste koolikottide raskusest