Täiendav vastuvõtt 2017/2018. õppeaasta 11. ja 12. klassi

 

2017/2018. õppeaasta 11. ja 12. klassi kandideerijatele toimuvad sisseastumiskatsed kolmapäeval, 14. juunil kell 12.00.

Lisaks vestlusele tuleb kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja õpioskustes.

Kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia).

Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 12. juuniks: [LINK]

Vajadusel lisainfo gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.ee