Sündmuste kalender

Valikud rakenduvad automaatselt

01.Mai - 31.Mai

30.Mai.2023

Kultuuritaip - finaal!

02.Mai.2023

Elurikkuseteemalise fotokonkursi näituse avamine #teemaaasta

02.Mai.2023

Inglise keele kirjalik riigieksam 12. klassidel

02.Mai.2023

9. klasside matemaatika proovieksam

17.Mai.2023

Laia ja kitsa matemaatika riigieksam 12. klassidel

17.Mai.2023

Algkoolil õuesõppepäev, põhikoolil ja gümnaasiumil distantsõppepäev

18.Mai.2023

7. klassi üleminekueksam

25.Mai.2023

11. klassidel lõputööde järelkaitsmine

29.Mai.2023

9. klasside lõpukellaaktus