7. veebruaril toimub loodusviktoriin

 

Kolmapäeval, 7. veebruaril 2018 toimub Tallinna 32. Keskkooli aulas loodusviktoriin. Võisteldakse kahes vanuseastmes (7.-9. ja 10.-12. klassid v.a 12.b) ning mõlema vanuseastme kolme parimat võistkonda premeeritakse auhindadega. Igast eespool nimetatud Tallinna 32. Keskkooli klassist palume loodusviktoriinile saata viieliikmeline meeskond. Põhikooli loodusviktoriin toimub 7. veebruaril 3. ja 4. tunni ajal algusega kell 9.55 ning gümnaasiumis 5. ja 6. tunni ajal algusega kell 12.00. Ka sellel õppeaastal on Tallinna 32. Keskkooli loodusviktoriinil esindatud auväärt žürii.

Tallinna 32. Keskkooli loodusviktoriini žüriisse kuuluvad:

1. Ülle Reier

Ülle Reier lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli 1978. aastal botaanikuna. Oma teadustöös uuris ta muraka perekonna liike ning kaitses sel teemal 1998. aastal teadusmagistrikraadi. Alates 1994. aastast töötab ta TÜ botaanika osakonnas teadurina. 2007. aastal kaitses ta filosoofiadoktori kraadi botaanikas, käsitledes Eestis ohustatud soontaimeliikide harulduse põhjusi ja kaitset. Ülle Reier kuulub Tallinna botaanikaaia teadusnõukogusse, on mitme rahvusvahelise botaanikatöörühma aktiivne liige ning üks ekspertidest TÜ loodusmuuseumi uue ekspositsiooni väljatöötamisel, kus ta annab väärtuslikku nõu nii erinevate bioomide ruumiliste ekspositsioonide kui ka taimeriiki tutvustavate taksonoomiliste väljapanekute osas. Ta on paljude aastate jooksul kureerinud TÜ loodusmuuseumi soontaimede herbaariumit ning osaleb Eesti looduseuurijate seltsi taimenimede ja botaanilise terminoloogia komisjoni töös, kus tema isikupärast sõnaseadmise oskust eesti keeles on väärikalt rakendatud.

2. Kai Vellak

Kai Vellak lõpetas 1981. aastal Rakvere 1. Keskkooli, seejärel 1987. aastal Tartu Ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna ning kaitses samas 2000. aastal doktoritöö «Influence of different factors on the diversity of the bryophyte vegetation in forest and wooded meadow communities». Eestis on väga vähe inimesi, kelle uurimisobjekt on suurt pühendumust nõudvad sammaltaimed. Kai Vellak alustas sammalde uurimist juba üliõpilasena ning jätkas pärast ülikooli lõpetamist, töötades pikka aega teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis. Eesti sammalde ühe parema tundjana osales ta autori ja toimetajana esimese kõiki Eesti sammaltaimi haarava määraja koostamisel ja väljaandmisel. Oma teadustöös on ta tegelenud sammalde ökoloogia ja kaitsega, mille tulemusena on ilmunud arvukalt teadusartikleid erialaajakirjades. Ta on uurinud samblarinde struktuuri ja mitmekesisust mõjutavaid keskkonnategureid metsakooslustes, haruldaste ja kaitsealuste samblaliikide bioloogiat ja levikut ning inimtegevuse mõju metsa-, soo- ja niidukooslustele.

3. Aarne Silas – Tallinna füüsikaõpetajate aineühenduse juhataja ja Tallinna 32. Keskkooli

füüsikaõpetaja

Parimaid premeerib Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, MyFitness, Jääaja Keskus ja FK Arena.

Tallinna 32. Keskkooli loodusviktoriini plakati on kujundanud Rebeka Pikkel ja Erik Kangilaski.