Nutikuu 2019

 

Aprill oli Tallinna 32. Keskkoolis taas nutikuu. Nutikuu jooksul toimus erinevaid ettevõtmisi: robootika vahetunnid, peastarvutamise nutivõistlus, droonide lennutamise vahetunnid, kõrvaklapidisko, QR-koodidega algklasside loodusõpetuse viktoriin, Kahoot viktoriin interneti turvalisusest, sammulugemisvõistlused õpilastele ja õpetajatele ning õpetajatele veebipõhine ühiskoolitus ja kaks väiksemat koolitust robotite ja nutispordi võimaluste tutvustamiseks matemaatika õpetamisel.

Kiire ülevaate toimunust annab ühe minuti videoklipp: https://digitaip.ee/nutikuu-kokkuvote-uhe-minutiga/