Koostööprojekt Järve Hooldushaiglaga

 
Nagu eelmisel aastal osalevad ka tänavu Tallinna 32. Keskkooli õpilased heategevusprojektis, mille raames külastavad kõik 7. klasside õpilased Järve Hooldushaiglat. Kümneliikmelised õpilasgrupid koos õpetajaga on abistanud haigla patsiente ja lõbustanud neid terve kooliaasta vältel: toimunud on bingoga pärastlõunad, traditsiooniks on saanud südamlikud vestlused patsientidega, jõulukuul pandi üles koolitöödest näitus ja üheskoos meisterdati jõulukaunistusi.
 
Haigla personal suhtub külaskäikudesse väga positiivselt, sest noored toovat majja teistmoodi energiat. Õpilastele pole tegu lihtsalt tüütu kohustusega – on õpilasi, kes on huvitatud haiglasse töövarjuks minema, et näha täpsemalt, milline on hoolduspersonali töö ning kas nemad saaksid ehk senisest rohkemgi abiks olla. 
 
Kasutegureid on projektil veelgi: see soodustab klassideülest koostööd, sest noored peavad oma meeskonnas ise kokku leppima, millal minna, kes mida kaasa võtab ja millised on täpsed tegevused, mida nad patsientidega teha või neile näidata tahaksid. Külastus toob päriselu natuke lastele lähemale.
 
Sel kooliaastal on toimunud juba kolm külastust. Järve Hooldushaigla personal ootab meid tagasi, et vastastikune koostöö saaks jätkuda.
 
Aitäh Järve Hooldushaiglale soojade vastuvõttude eest!
Aitäh ettevõtlikkuse õpetaja Liisi Kirchile ja õppealajuhataja Rita Laur-Reinumägile koolinoorte maailma avardava projekti eest!