Täiendav vastuvõtt 2019 sügiseks

 

2019/2020. õppeaasta 11. ja 12. klassi kandideerijatele toimuvad sisseastumiskatsed kolmapäeval, 19. juunil algusega kell 9.30.

Lisaks vestlusele tuleb kohapeal sooritada sisseastumistestid eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles ja õpioskustes.

Kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, kirjutusvahend ja väljavõte varasematest gümnaasiumiõpingutest (hinnetelehe, klassitunnistuse või õpinguraamatu koopia, põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega).

Kandideerimisest huvitunud, pange end katsetele kirja hiljemalt 17. juuniks: LINK

Vajadusel täpsustav info gümnaasiumi õppealajuhataja Kerstin Vessikult: kerstin.vessik@32kk.edu.ee