Koos sünnib palju head

 
2018/2019. õppeaastal osalesid kõik meie kooli 7. klasside õpilased üheskoos heategevusprojektis, mille raames tutvuti Ida-Tallinna Keskhaigla Järve Õendus- ja Hooldusabikliiniku tegevusega. Projekt sai alguse juba eelmisel aastal, kui praeguse 8. klassi õpilase ema pakkus välja, et õpilased saaksid oma kohalolu ning erinevate tegevustega lahutada sealsete elanike meelt ja pakkuda natuke argipäevast väljajäävat meelelahutust. Tol aastal vedas projekti klassijuhataja Aime Kaarlep.
 
Sellel õppeaastal lähenesime süsteemsemalt ning pea kõik 7. klasside õpilased said vähemalt korra Järve haiglas ise ära käia ning oma silmaga näha, milline on sealsete elanike igapäevaelu. Sealjuures rõõmustasime neid tegelustoas aidates Bingot ja teisi võimetekohaseid mänge mängida, viisime neile oma kunstitöid ja panime neid näituseks koridori üles, pidasime patsiente meeles erinevatel tähtpäevadel, osadel õnnestus ka patsientidega juttu ajada või midagi ette lugeda. Vähem oluline ei olnud projekti kasutamine õppe-eesmärkidel: et meeskonnad olid klassideülesed, siis harjutasime ühistes tiimides üksteisega arvestamist, ideerünnakut ning parimate ideede väljavalimist, suhtlemisoskust täiesti võõraste inimestega ning tegime selgeks heategevuse olulisuse. 
 
Aasta läbi kestva projekti lõpetasime 15. mail kontserdiga, kus osalesid 7.b ja 7.c klassi õpilased laulude, instrumentaalpalade ja luuletustega. Täname kontserdiprogrammi kokkupanijat ja läbiviijat Aime Kaarlepipa 7. klasside klassijuhatajaid Kaili Rannet, Ülle Avistet ning Anu Mõttust, kes ka ise lastega koos Järvel kohapeal käisid, ning õppealajuhatajat Rita Laur-Reinumägi, kes oli alati valmis nõu ja jõuga abiks olema ning kes samuti ühte gruppi Järvel saatis. Samuti saadame tänusõnad Riina-Renate Int-le, kes Järvel meid alati hea tujuga vastu võttis.
 
 
Liisi Kirch
ettevõtlikkuse õpetaja