11.-12. klassi valikkursused 2019/2020

 

Algava aasta valikkursuste menüü 11. ja 12. klassi õpilastele: LINK

Lisaks failis nimetatud kursustele arvestab kool valikkursusena ka:
  • gümnaasiumi näiteringis osalemist (aasta peale kokku 2 kursust, arvestust peab ja huvilised kutsub kokku teatriõpetaja Eva Kalbus),
  • õpilasesinduses või õpilasaktiivis aktiivset kaasalöömist (aasta peale kokku 1 kursus, arvestust peab ja huvilised kutsub kokku huvijuht Kristel Kubber),
  • spordiaktiivis Spordivaim tegusat toimetamist (aasta peale kokku 1 kursus, arvestust peab ja huvilised kutsub kokku spordijuht Meelis Raiend),
  • uuendusena – fitnessi individuaaltreeningutes osalemist (aasta peale kokku 1 kursus, arvestust peab ja huvilised kutsub kokku kehalise kasvatuse õpetaja Janno Lill),
  • majaväliseid õppeasutuste pakutud kursusi, huviringe jms, kui selle kohta tunnistus/tõend õppealajuhatajale esitada.
Kolme gümnaasiumiaasta jooksul tuleb igal gümnasistil sooritada minimaalselt 4 valikkursust. Soovi ja võimaluse korral saab valikuid ka rohkem olla.
 
Meenutuseks:
  • Kursusele registreerudes annab õpilane nõusoleku ja lubaduse vastav kursus ka läbida. Kui valikkursuse esimesel tunnil siiski selgub, et valitu ei ole mitte kuidagi see, mis soovitud ja loodetud, siis ainult sel juhul on võimalik kursusest loobuda, kui õpilasel on muid valikuid on piisavalt.
  • Valikkursus avatakse, kui soovijaid on vähemalt 16 õpilast.
  • Kui kursusel on osalejate arv piiritletud, siis rühm komplekteerub kiirematest registreerujatest. Kindlasti loeb ka, mitmenda valikuna on õpilane selle aine registreerumisel märkinud.
  • Kõik valikkursuste hinded kanduvad automaatselt lõputunnistusele, mis tähendab, et valikud peavad olema õpilase jaoks arukad ja läbimõeldud.
Kursustele registreerumine algab neljapäeval, 22. augustil kell 12.00 ja lõpeb reedel, 23. augustil kell 12.00.
Selleks laekub klassilisti registreerimislink, millel klikkides saab oma valikud kirja panna.
 
Valikkursuste korraldusega seotud küsimustele vastab õppealajuhataja Kerstin Vessik: kerstin.vessik@32kk.edu.ee.