Esimest korda Peterburis haridusfoorumil

 
Tallinna 32. Keskkooli sõpruskoolis, Sankt-Peterburi 169. Keskkoolis toimus 17.-18. oktoobril 2019 juba 6. korda ülevenemaaline haridusfoorum, mis on muutunud nüüdseks rahvusvaheliseks. Foorumi selleaastane teema oli „Õpetamise ja õppimise kunst“.
Tänu heale koostööle sõpruskooliga oli esmakordselt võimalik foorumist osa saada ka meie kooli esindusel. Foorumil osalesid vene keele õpetajad Olga Kaskman, Niina Veisman, Helle Zimmer ja õppealajuhataja Kaie Belkov. Foorumi raames oli võimalik külastada avatud tunde erinevates vanuseastmetes, samuti sai nautida Venemaa aasta õpetajate etteasteid suurel laval, kus õpetajad näitasid oma meisterlikkust rohkem kui 300 pealtvaataja ees.
 
Meie sõpruskooli vastu on Peterburi õpilastel ja lastevanematel nii suur huvi, et kool on pärast mullukevadist külastust laienenud ning juurde on rajatud veel üks hoone. Vastavatud uues innovaatilises õpikeskkonnas toimus foorumi käigus 1,5 tunni jooksul 40 avatud tundi. Tore oli kohapeal tõdeda, et 619. keskkool on avatud kool, kus ollakse valmis pidevaks kogemuste vahetuseks.
 
Suur tänu saadud kogemuse eest meie sõpruskooli direktorile Irina Baikovale ja tema suurepärasele meeskonnale!
 
Lühiülevaade foorumist: LINK
Põhjalikum tagasivaade korraldajatelt: LINK