Oma kooli päev 31. jaanuaril

 

Oma kooli päev toimub 31. jaanuaril. 

AJAKAVA

  1. klassid 2.-3. klassid 4. klassid 5.-6. klassid 7.-9. klassid 10.-12. klassid
1.tund Avamine/tund Avamine/tund Avamine/tund Avamine
kell 8.20-8.45 pressikonverents
Avamine/tund
2. tund Tund/raamatukogu Tund/raamatukogu Tund/raamatukogu Tund/raamatukogu Pressikonverents
3. tund Sport Sport Sport Tund Tund Tund/raamatukogu
4. tund Oma kooli tund Oma kooli tund Oma kooli tund Tund Tund Sport
5. tund -/ppr Raamatukogu -/tund Sport Sport Tund 12.00-12.25
6. tund -/ppr Tund Oma kooli tund Oma kooli tund Oma kooli tund

14.00 pidulik kogunemine aulas kogu kooliperele
Pärast kogunemist: koolisõrmuste üleandmine 11. klassidele ning direktori vastuvõtt praegustele ja endistele koolitöötajatele ja tunni andnud vilistlastele.

TÄPSEM ÜLEVAADE PÄEVAST

Oma kooli päeva avamine (kooli ees)
Direktori tervitus ja päevakava tutvustamine, 12. klasside esindaja tervitus, koolilaulu laulmine, lippude heiskamine abituuriumi poolt ja ilutulestik.
*Koolihoovi ei saa autosid parkida kl 08.30-ni (võimalus on jätta auto nt Maxima parklasse jm)

Pühendusega raamatute kinkimine (raamatukogus)
Iga klass kingib kooli raamatukogule raamatu, kuhu sisse on kirjutatud pühendus ning klassijuhataja ja õpilaste nimed.

Pressikonverents 7.-9. klassidele ja 10.-12. klasside õpilastele ning kooli juhtkonnale (aulas)

Spordivõistlused (võimlas)
Võimlas viibib terve klass ning spordialaks on köievedu. 

Köievedu:
Köit tõmbavad kaks võistkonda, kes kumbki hoiab kinni köie ühest otsast. Tõmbe võidab võistkond, kes tõmbab teise võistkonna üle keskpunkti. Pärast igat tõmmet toimub pooltevahetus. Võistlus kestab kahe võiduni.

3. tund (1.-4. klass): osaleb kogu klass. Korraga võtab üksteiselt mõõtu kaks klassi. Iga vanuseaste klassid võistlevad omavahel läbi. Kokkuleppel võivad osaleda ka klassijuhatajad.
4. tund (10.-12. klass ja õpetajad):iga klass paneb välja võistkonna, mis koosneb neljast tüdrukust ja neljast poisist. Korraga võtab üksteiselt mõõtu kaks klassi. Paarid loositakse. Võitja võistkond saab end proovile panna meie kooli õpetajate võistkonna vastu.
5. tund (5.-9. klass): iga klass paneb välja võistkonna, mis koosneb kuuest tüdrukust ja kuuest poisist. Korraga võtab üksteiselt mõõtu kaks klassi. Paarid loositakse.

 Oma kooli tund
Klassijuhataja planeerib tunni, mida annab kas traditsiooniliselt vilistlane (enne kutsusime tundi ka vilistlastunniks) või mõni muu kooliga seotud inimene (lapsevanem, endine õpetaja, praegune kolleeg jmt). Selle tunni raames eelistame eelkõige külalist, aga kui need variandid millegipärast välja ei tule, siis võib klassiga teha ka ühistegevust, mille käigus nt räägitakse koolist, vaadatakse kooliga seotud filme, kirjutatakse kooliteemalisi luuletusi jmt.
*Kui keegi soovib oma kooli tundi anda, saab kirjutada oma soovist 17. jaanuarini kool@32kk.edu.ee 

PIDULIK KOGUNEMINE kell 14.00
Esinemisnumbrid, tunnustatakse tööjuubilare, kooli vaimuhoidjaid, head kolleegi; sõna saab vilistlaskogu, kes tunnustab kooli väärtuste kandjat.

Koolisõrmuste rituaal
11. klassid saavad kätte oma koolisõrmused. 2014. aastal alustatud rituaalile on palutud vaid 11. klassid ja 12. klasside õpilased, kes üleandmist korraldavad.