Õpilaste vastuvõtt 10. klassi 2020/2021 õppeaastaks

 

1. 2020/2021. õppeaastal Tallinna 32. Keskkooli 10. klassi kandideerijad saavad valida viie õppesuuna vahel (LINK):

 • ajalugu ja õiguse alused,
 • keskkonna- ja majandusõpetus,
 • multimeedia,
 • humanitaaria,
 • teatriõpetus.

2. Tallinna 32. Keskkoolis on B2-tasemel võõrkeeleks inglise keel, B1-tasemel võõrkeeleks vene keel ning kolmandaks võõrkeeleks saksa või prantsuse keel.
3. 10. klassi sisseastumiskatsete I voor (kirjalikud testid) toimub neljapäeval, 27. veebruaril 2020 algusega kell 11.00.
4. Sisseastumistestid toimuvad neljas valdkonnas:

 • eesti keel,
 • matemaatika,
 • inglise keel,
 • õpioskused (loogika, loovus, analüüsioskus).

5. Sisseastumiskatsetele registreerumine avaneb 1. veebruaril 2020 kell 10.00 aadressil https://sisseastumine.ee/.
6. Neile, kes 27. veebruaril sisseastumiskatsetel osaleda ei saa, toimuvad kolmapäeval, 5. märtsil algusega kell 14.00 järelkatsed (kirjalikud testid). Järelkatsetele tulemise soovist palun märku anda hiljemalt 4. märtsiks kella 12.00-ks aadressil kerstin.vessik@32kk.edu.ee.
7. Sisseastumistestidele tulijal peavad kaasas olema:

 • registreerimise kood (süsteem väljastab registreerumisel),
 • ID-kaart või õpilaspilet,
 • kirjutusvahend,
 • 9. klassi tunnistuse või e-Kooli/Stuudiumi tunnistuse/hinnetelehe kinnitatud koopia.

8. II vooru (vestlusvoor/teatrivoor) edasipääsemise info jõuab õpilaskandidaatideni veebilehe https://sisseastumine.ee/ kaudu hiljemalt 18. märtsil 2020. Õpilaste vestlusele/teatrivooru kutsumisel arvestatakse kandideerivate õpilaste pingerida ning õppesuuna eelistusi.

9. Vestlused ajaloo-õiguse, keskkond-majanduse, multimeedia ja humanitaaria õppesuunda toimuvad 23. märtsist kuni 17. aprillini 2020. Teatrisuuna erialased katsed toimuvad 29. märtsil 2020.

10. Multimeedia suunda kandideerivad õpilased võivad soovi korral vestlusel esitleda oma varasematest töödest koostatud portfooliot.

 • Portfoolios võib esitleda valikut oma seni tehtud fotodest, videotest, animatsioonidest, graafilisest disainist või teistest teostest, kus on kasutatud digitaalseid tehnoloogiaid. Kokku 5-7 valitud fotot või muud pildilist teost ja/või 1-2 videotööd.
 • Portfoolio palun vormistada fotode puhul kas kompaktse pabermapina või veebipõhiselt (nt blogi, ühtne fotogalerii või videokogu), mida on võimalik vestlusel suuliselt tutvustada.

11. Teatrivoorus tuleb õpilasel vastuvõtukomisjonile esitada enesetutvustus, pähe õpitud luuletus ja katkend proosapalast ning olema valmis liikumisharjutusteks. Oluline on kohale tulla mugavas riietuses. Kasuks tuleb julgus laulda, tantsida, pilli mängida jm.

12. 10. klassi vastuvõtmise otsusest teavitab kool veebilehe https://sisseastumine.ee/ kaudu. Klasside esialgsed nimekirjad koostatakse hiljemalt 30. aprilliks 2020, arvestades kandidaatide õppesuuna eelistusi, sisseastumistestide ja vestluse tulemusi, põhikooli õppeedukust ning õpilaskohtade arvu klassis.

Miks tulla Tallinna 32. Keskkooli? LINK

Õppesuundadest paremini aimu saamiseks kliki siia: LINK ja LINK