Tallinna linna kooliteatrite festival 2020

 

AEG JA KOHT

Vabariikliku kooliteatrite festivali Tallinna linna eelvoor toimub Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10) 24. ja 25. märtsil 2020.

 

OSAVÕTJAD

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja kooliväliste kultuuri- ja haridusasutuste õpilased. 

Festival toimub kahes vanuseastmes:

  • 10.- 12. kl õpilaste trupid 24. märtsil
  • 5.- 9. kl õpilaste trupid 25. märtsil

NB! Täpsed alguskellaajad pannakse paika, kui eelregistreerimine on lõppenud. 

Eelregistreerimise viimane tähtaeg on 2. märts 2020. 

Loobumise korral palume korralduslikel põhjustel teada anda HILJEMALT 16. märtsiks. Trupid, kes loobuvad osalemisest pärast seda, peavad arvestama festivalikeeluga 2021. aastal, sest eelnevate aastate kogemuse põhjal tekitab see korralduses liiga suuri ebameeldivusi nii teistele truppidele, ajakavale, žüriile, publikule kui ka festivalikuludele.

 

KORRALDAJAD 

Tallinna Haridusamet ja Tallinna 32. Keskkool

 

KORRALDUS

Esinemisaja pikkuseks: 

  • Põhikooli vanuseastmes kuni 30 min. 
  • Gümnaasiumi vanuseastmes kuni 45 min.

 

HINDAMINE

Etendusi hindab žürii. Edasipääsejad selgitatakse kohe peale iga vanuseastme programmi lõppu. Žürii otsusega saadetakse riigifestivalidele üks kooliteatri trupp igast vanuseastmest. Žüriil on õigus mitte edasi saata esindajat vastava taseme puudumisel.

 

AUTASUSTAMINE

Iga osavõtja saab tänukirja ja väikese meene. Mõlema vanuseastme parim saab tänukirja ja keraamilise meene. Lisandub ka sponsorauhindu.

 

TINGIMUSED:

Korraldajad tagavad igale osavõtvale trupile väikese ala oma asjade hoidmiseks, privaatse ruumi vahetult enne oma etendust (üks etendus enne) ja toitlustamise esinemise järgselt. 

Esinemiskohaks on kooli aula. Lava suurus: laius 5.93 m, lava sügavus on 5.38 m ja lavaääre kõrgus on 46 cm. Lava on libe. Laval on mustad aksid ja paar meetrit ruumi mõlemal pool lava akside taga liikuda. Samuti saab ühelt lava poolelt teisele tagumise lavariide kaudu liikuda. Lavalt läheb uks lavatagusesse ruumi. Lava ees on tumesinine lavakardin, mida saab ette tõmmata. Lava asub „kasti sees” ehk vajab hääle head suunamist.

On võimalik kasutada heli koos helimehega (muusika palume lindistada mälupulgale). 

Valgusseadmete olemasolu. 

Trupi erisoovid (soovite kasutada toole, laudu või soovite mikrofone, võimendust jne) esitada hiljemalt 2. märtsiks ehk koos registreerimisega. 

NB! Meie poolt saab kooli standardmõõtmetes laudu, toole. Peamised ja erilised rekvisiidid tuleb igal trupil ise kaasa võtta!

 

REGISTREERIMINE 

Kõik trupi esinejad peavad kuuluma õigesse vanuseastmesse või tuleb registreerida end vanima liikme järgi ehk nooremad õpilased võivad kuuluda ka vanemaastme truppi.

Eelregistreerimise lõpptähtaeg on 2. märts 2020 elektroonsel registreerimislingil: https://forms.gle/eDUryKYjLBXXQCDH8 

Eelvooru tulles võtta kaasa täpsustatud nimekiri ja kavalehed (vähemalt 4 tk).

Vene keelt kõnelevatel truppidel kaasa võtta etenduse lühitutvustus eesti keeles.

Festivalist osavõtja kohustub:

Austama esinejat ja publikut ning pidama kinni festivali reeglitest.

Rohkem informatsiooni: teatrifestival@32kk.edu.ee
Teie küsimustele vastab Tallinna 32. Keskkooli teatriõppesuuna vilistlane Marta Leen Volar.

 

Ootame teid teatrifestivalile!

Teie korraldajad Tallinna 32. Keskkoolist
Eva Kalbus, Marta Leen Volar ja Kristel Kubber