Toitlustamine

 

Alates 1. veebruarist rakendub koolis toitlustatavate õpilaste üle arvestuse pidamine e-õpilaspileti keskkonnas vastavalt Tallinna Linnavolikogu 24.08.2017 määrusele nr 15 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel“. 
Õpilane on kohustatud registreerima oma toidukorra sööklas e-õpilaspileti abil. Õpilased, kellel e-õpilaspilet tellitud ja pole seda kätte saanud, pöörduvad kooli kantseleisse. 

Õpilased, kellel ei ole e-õpilaspiletit tellitud või ei ole seda kaasas, saavad koolitoitu klassijuhataja käendusel.

Menüü [LINK]

Tallinna 32. Keskkooli toitlustab Koolitoitlustuse OÜ.

Koolis on võimalik süüa hommikuputru, sooja koolilõunat, päevapraadi ja pikapäevarühma einet.

Toitlustamise korraldus

Hommikuputru pakutakse sööklas alates kella 7.45 – 8.00 ja 8.45 – 8.55. Hommikupuder on kõigile tasuta.

Söögivahetunnis pakutakse sooja koolilõunat, taimetoitu ja soovijaile päevapraadi. Päevapraad tuleb puhvetist ette tellida eelmisel päeval või hiljemalt sama päeva kella 9.00-ks.

Söögivahetunnid:

  • 9.40–9.55 – 1., 4. ja 5. klassid
  • 10.40–10.55 – 6.–8. klassid
  • 11.40–12.00 – 9. ja 10. klassid + taimetoit
  • 12.25–12.55 – 11. ja 12. klassid + taimetoit
  • 13.40–13.55 – 2. ja 3. klassid + pikapäevarühm
  • 14.40–14.50 – väikeklassid

Lisaks sööklale on koolipäevadel alates kella 8.45 kuni 15.00 avatud puhvet, mis pakub soovijaile tervislikku turgutust. Puhvetis saab tasuda nii sularahas kui ka kaardimaksena.

Toiduraha

Riik tasub iga õpilase eest koolilõuna summas 1,34 eurot toidupäev. Taimetoit on kallim kui koolilõuna (1,60 toidupäev), mistõttu taimetoidu soovijail tuleb maksta toiduraha 26 senti päeva eest.
Lisaks tasuvad toiduraha pikapäevarühma õpilaste vanemad arvestusega 1,34 eurot toidupäev.

 

Taimetoidu raha on veebruarikuus 3,90 eurot.
Pikapäevarühma toiduraha on veebruarikuus 20,10 eurot.

Veebruarikuu toiduraha maksmise tähtaeg on 25. jaanuar.

 

Taimetoidu raha on märtsikuus 5,72 eurot.
Pikapäevarühma toiduraha on märtsikuus 29,48 eurot.

Märtsikuu toiduraha maksmise tähtaeg on 25. veebruar.

 

Vajalikud rekvisiidid toiduraha maksmiseks:

saaja:  Koolitoitlustuse OÜ
a/a:      EE672200221023029070 (Swedbank)
viitenr: 10032
selgitus: lapse ees- ja perekonnanimi, kool, klass ning kuu, mille eest tasutakse.
*Taimetoidu puhul lisage ülekande sooritamisel selgitusse märksõna „taimetoit“.

Ka päevapraad on kõigile tasuline ning maksab 3 eurot portsjon. Päevaprae eest tasutakse kohapeal puhvetis.

Õpilase puudumine ja toiduraha tasaarveldus

Õpilase pikemast puuduma jäämisest (enam kui 2 koolipäeva) ning uuesti koolitulekust palume teavitada kooli sekretäri tööpäeval enne kella 15.00 telefonil 657 9952 või aadressil maris@32kk.edu.ee.

Õpilase pikema puudumise korral saab toiduraha tagasiarvelduse teha vaid juhul, kui õpilase puudumisest teavitatakse kooli aegsasti. Sel juhul arvatakse õpilane toidult maha alates teatamisele ülejärgmisest päevast ja kantakse uuesti sööjate nimekirja alates teatamisele järgnevast päevast. Järgmise kuu toidurahast arvestatakse maha sekretärile teatatud puudutud koolipäevade toidu maksumus.

Lisatud: 08.11.2010, Viimati muudetud: 08.01.2020