Õpetajad

 
Eha Aare Eha.Aare@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Annika Aasa Annika.Aasa@32kk.edu.ee väikeklassi õpetaja
Viivika Aguraiuja Viivika.Aguraiuja@32kk.edu.ee klassiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja
Marin Aleksejeva Marin.Aleksejeva@32kk.edu.ee kehaline kasvatus (lapsehoolduspuhkusel)
Anne Almet Anne.Almet@32kk.edu.ee matemaatika
Svetlana Ambre Svetlana.Ambre@32kk.edu.ee vene keel
Auli Andersalu-Targo Auli.Andersalu-Targo@32kk.edu.ee suhtlemisoskused
Raul Aume Raul.Aume@32kk.edu.ee ajalugu, filosoofia, ühiskonnaõpetus, maailma religioonid
Ülle Aviste Ylle.Aviste@32kk.edu.ee matemaatika, matemaatika ja majanduse ainekomisjoni juht
Merit Baranin Merit.Baranin@32kk.edu.ee füüsika
Kaie Belkov Kaie.Belkov@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, inimeseõpetus, algõpetuse ainekomisjoni juht
Meeli Berestovski Meeli.Berestovski@32kk.edu.ee saksa keel
Thea Bernstein Thea.Bernstein@32kk.edu.ee inglise keel
Merlin Chatoupi Merlin.Chatoupi@32kk.edu.ee bioloogia
Jana Einard Jana.Einard@32kk.edu.ee kunst
Birgit Elu Birgit.Elu@32kk.edu.ee inglise keel
Mikk Granström Mikk.Granstrom@32kk.edu.ee filmilugu
Annika Haas Annika.Haas@32kk.edu.ee fotograafia
Eveli Habakuk Eveli.Habakuk@32kk.edu.ee geograafia, matkamine (lapsehoolduspuhkusel)
Ulla Herkel Ulla.Herkel@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, maailma religioonid, maailmavaateõpetus
Kairi Hõrak Kairi.Horak@32kk.edu.ee geograafia (lapsehoolduspuhkusel)
Eret Hünninen Eret.Hynninen@32kk.edu.ee inglise keel, jooga
Kristina Jantson Kristina.Jantson@32kk.edu.ee eesti keel ja kirjandus
Maarit Jõemägi Maarit.Joemagi@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, sotsiaalainete ainekomisjoni juht, UNESCO kooli projektijuht
Aime Kaarlep Aime.Kaarlep@32kk.edu.ee muusika, koorijuht
Eva Kalbus Eva.Kalbus@32kk.edu.ee teatriõpetus, draamaõpetus, lavaline eneseväljendus, ringijuht (näitering)
Kairi Kangur Kairi.Kangur@32kk.edu.ee geograafia, biloogia (lapsehoolduspuhkusel)
Elle Kase Elle.Kase@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Olga Kaskman Olga.Kaskman@32kk.edu.ee vene keel
Siret Kesküla Siret.Keskyla@32kk.edu.ee klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
Krista Kiisler Krista.Kiisler@32kk.edu.ee bioloogia
Silvi Klein Silvi.Klein@32kk.edu.ee inglise keel
Nele Klopp Nele.Klopp@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia, pikapäevarühma kasvataja
Triin-Berit Kornel triin-berit.kornel@32kk.edu.ee muusika, koorijuht
Leo Kruusing Leo.Kruusing@32kk.edu.ee tehnoloogiaõpetus
Laivi Kundla Laivi.Kundla@32kk.edu.ee klassiõpetaja, inimeseõpetus
Karin Käbi Kuus KarinKabi.Kuus@32kk.edu.ee klassiõpetaja, draamaõpetus, inglise keel
Kristiina Käit Kristiina.Kait@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, uurimistöö alused
Ene Kõiv Ene.Koiv@32kk.edu.ee matemaatika
Liivi Kõss Liivi.Koss@32kk.edu.ee matemaatika
Margus Laanemäe Margus.Laanemae@32kk.edu.ee multimeedia
Eeva Laul Eeva.Laul@32kk.edu.ee õpiabiõpetaja
Rita Laur-Reinumägi rita.laur-reinumagi@32kk.edu.ee inimeseõpetus, vene keel, karjääriõpetus
Anneli Leinberg   graafiline disain
Siiri Liiva Siiri.Liiva@32kk.edu.ee ajakirjandus
Janno Lill Janno.Lill@32kk.edu.ee kehaline kasvatus, fitness
Katrin Linnap Katrin.Linnap@32kk.edu.ee inglise keel
Irja Lippmaa Irja.Lippmaa@32kk.edu.ee klassiõpetaja
Marge Lossmann Marge.Lossmann@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia
Kaire Lõhek Kaire.Lohek@32kk.edu.ee klassiõpetaja, draamaõpetus
Kaire Lõhmus Kaire.Lohmus@32kk.edu.ee keemia, loodusainete ainekomisjoni juht
Toomas Lõhmuste Toomas.Lohmuste@32kk.edu.ee teatriõpetus
Kersti Maasik Kersti.Maasik@32kk.edu.ee väikeklassi õpetaja, tugisüsteemide ainekomisjoni juht
Gilbert Mandzolo Gilbert.Mandzolo@32kk.edu.ee prantsuse keel
Maarja Merigan Maarja.Merigan@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Siiri Mets Siiri.Mets@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Maila Midri Maila.Midri@32kk.edu.ee inglise keel
Anu Mõttus Anu.Mottus@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Anne-May Nagel AnneMay.Nagel@32kk.edu.ee inglise keel, A-võõrkeele ainekomisjoni juht
Ellen Orover Ellen.Orover@32kk.edu.ee vene keel
Ahto Pahk Ahto.Pahk@32kk.edu.ee õiguse alused, karistusõigus
Marika Peterson Marika.Peterson@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia
Liisi Ploom Liisi.Ploom@32kk.edu.ee ajalugu
Kaisa Pulk Kaisa.Pulk@32kk.edu.ee klassiõpetaja, inglise keel
Marge Punt Marge.Punt@32kk.edu.ee klassiõpetaja
Kristi Raava Kristi.Raava@32kk.edu.ee psühholoogia
Meelis Raiend Meelis.Raiend@32kk.edu.ee kehaline kasvatus, meditatsioon, kehalise kasvatuse ainekomisjoni juht, spordijuht
Kaili Ranne Kaili.Ranne@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, kultuuriruum 21. sajandil
Cathlin Rennu Cathlin.Rennu@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Riina Riistop Riina.Riistop@32kk.edu.ee muusika, koorijuht
Kaspar Rumm Kaspar.Rumm@32kk.edu.ee filmi-ja videoõpetus, filmižanrid, multimeedia praktikum
Rene Rässa Rene.Rassa@32kk.edu.ee riigikaitse
Kadi Rünkla Kadi.Rynkla@32kk.edu.ee inglise keel
Tiina Saar Tiina.Saar@32kk.edu.ee majandus
Mariliis Saarniit Mariliis.Saarniit@32kk.edu.ee klassiõpetaja (lapsehoolduspuhkusel)
Alex Sander Sepp AlexSander.Sepp@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Eva Liisa Sepp EvaLiisa.Sepp@32kk.edu.ee animatsioon
Aarne Silas Aarne.Silas@32kk.edu.ee füüsika, loodusõpetus
Jürgen Soo Jyrgen.Soo@32kk.edu.ee kehaline kasvatus
Maria Stepanova Maria.Stepanova@32kk.edu.ee õpiabiõpetaja
Merje Sumberg Merje.Sumberg@32kk.edu.ee ettevõtlikkus
Helle Zimmer Helle.Zimmer@32kk.edu.ee vene keel
Angela Talvi Angela.Talvi@32kk.edu.ee matemaatika
Kadri Tasane Kadri.Tasane@32kk.edu.ee klassiõpetaja, ringijuht (meisterdamine)
Edith Tatar Edith.Tatar@32kk.edu.ee klassiõpetaja, inimeseõpetus
Anne Tiits Anne.Tiits@32kk.edu.ee klassiõpetaja, multimeedia
Maarja Tinn Maarja.Tinn@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, filosoofia (lapsehoolduspuhkusel)
Ilmar Tomusk Ilmar.Tomusk@32kk.edu.ee loovkirjutamine
Reet Tomusk Reet.Tomusk@32kk.edu.ee inglise keel, rahvusvahelised inglise keele testid
Alisija Tšekada Alisija.Tsekada@32kk.edu.ee vene keel, B- ja C-võõrkeele ainekomisjoni juht
Allar Tui Allar.Tui@32kk.edu.ee ajalugu, ühiskonnaõpetus, ajalooteadus, filosoofia
Pille Unt Pille.Unt@32kk.edu.ee loodusõpetus, bioloogia
Piret Vacht Piret.Vacht@32kk.edu.ee keskkonnaõpetus
Elis Vaher Elis.Vaher@32kk.edu.ee väikeklassi õpetaja
Malle Vakepea Malle.Vakepea@32kk.edu.ee matemaatika
Maret Varblas Maret.Varblas@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus, eesti keele ja kultuuri ainekomisjoni juht
Signe Veelmaa Signe.Veelmaa@32kk.edu.ee matemaatika
Niina Veisman Niina.Veisman@32kk.edu.ee vene keel
Tiina Veldi Tiina.Veldi@32kk.edu.ee käsitöö ja kodundus, loovainete ainekomisjoni juht
Kerstin Vessik Kerstin.Vessik@32kk.edu.ee eesti keel, kirjandus
Triin Viiron Triin.Viiron@32kk.edu.ee ajalugu, ajalooteadus, Tallinna ajalugu (lapsehoolduspuhkusel)
Kadi Vonk Kadi.Vonk@32kk.edu.ee inglise keel (lapsehoolduspuhkusel)
Ene Vosman Ene.Vosman@32kk.edu.ee geograafia
Tiiu Üksik Tiiu.Yksik@32kk.edu.ee rahvatants, karaktertants

Lisatud: 16.01.2011, Viimati muudetud: 02.09.2019