Avalik teave

 
  • Täitmata ametikohad [LINK]
  • Dokumendiregistri avalik vaade [LINK]
  • Töötasujuhend [LINK]
  • Üldkasutatavate teenuste hinnakiri [LINK]
  • Riigihanked – kättesaadav riigihangete registrist [LINK]
  • Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebilehelt [LINK]
  • Riiklik järelevalve [LINK]
  • Tuleohtusalane järelevalve [LINK]
  • Jõustunud kohtulahendid [LINK]
  • Tellitud uuringud ja analüüsid [LINK]

Lisatud: 09.01.2014, Viimati muudetud: 09.05.2017