Koolikapi rentimine

Koolikapi rentimine õa-l 2022/2023.

Tallinna 32. Keskkooli 5.-12. klasside õpilastel on võimalus rentida koolist kappi. Rentimine toimub kindlal ajavahemikul registreerimise ja lepingu alusel.

Üheksa kuu rent on 40 (nelikümmend) eurot suur kapp ja 20 (kakskümnend) eurot väike kapp korraga makstes. Rendi tasumine toimub pangaülekandega Loova Partnerluse MTÜ arvelduskontole EE667700771001703169. Selgitus: koolikapp, õpilase nimi, klass.

Koolikappe on tunduvalt vähem kui õpilasi, seepärast toimub kellaajaline eelregistreerimine lepingu sõlmimiseks. NB! VARASEMAID ega HILISEMAID REGISTREERIMISI EI ARVESTATA!

Registreerumine õppeaastaks 2022/2023 algab reedel, 2. septembri õhtul kell 18:00 ja lõpeb samal päeval kell 23:59. Haldusjuht annab esmaspäeval, 5. septembril e-postiga teada, kes kapi saab. 

Koolikapi rentimise taotluse link:
Koolikapi rentimise taotlus 2022/2023 (google.com)link opens on new page

Kapivõtmeid jagab haldusjuht 0. korrusel teisipäeval, 6. septembril: kell 9:40-9:55, 10:40-10:55, 11:40-11:55 põhikoolile, kell 12:40-12:50 ja kell 13:35-13:50 gümnaasiumi klassidele. Kes nendel vahetundidel kapivõtmele järele tulla ei saa, saavad võtme järgmisel päeval 4. korruse kabinetist C419.

Koolikapi rendileping jõustub rendisumma ülekandmise hetkest ja kehtib kooliaasta lõpuni, maksetähtaeg on 12.09 kell 23:59. Rendisumma ülekandmisega kinnitab rentnik, et nõustub koolikapi kasutamise tingimustega (vt. link allpool). Eraldi rendilepingut ei sõlmita. 

Koolikapi kasutamise kord

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 27.02.2023.