Koolikapi rentimine

Koolikapi rentimine õa-l 2023/2024

Tallinna 32. Keskkooli 5.-12. klasside õpilastel on võimalus rentida koolist kappi. Rentimine toimub kindlal ajavahemikul registreerimise alusel.

Üheksa kuu rent on 45 (nelikümmend viis) eurot suur kapp ja 25 (kakskümnend viis) eurot väike kapp korraga makstes. Rendi tasumine toimub pangaülekandega Loova Partnerluse MTÜ arvelduskontole EE667700771001703169. Selgitus: koolikapp, õpilase nimi, klass, kapi number.

Koolikappe on tunduvalt vähem kui õpilasi, seepärast toimub kellaajaline eelregistreerimine.
NB! VARASEMAID ega HILISEMAID REGISTREERIMISI EI ARVESTATA!

Registreerumine õppeaastaks 2023/2024 algab esmaspäeval, 4. septembri õhtul kell 18:00 ja lõpeb samal päeval kell 23:59. Haldusjuht annab teisipäeval, 5. septembril e-postiga teada, kes kapi saab. Kes endale kappi ei saa, siis nemad e-kirja ei saa.

Kapivõtmeid jagab haldusjuht 0. korrusel kolmapäeval, 6. septembril: kell 10:40-10:55, 11:40-11:55 põhikoolile, kell 12:40-12:50 ja kell 13:35-13:50 gümnaasiumi klassidele. Kes nendel vahetundidel kapivõtmele järele tulla ei saa, saavad võtme järgmisel päeval 4. korruse kabinetist C419.

Koolikapi rendileping jõustub rendisumma ülekandmise hetkest ja kehtib kooliaasta lõpuni, maksetähtaeg on 13.09 kell 23:59. Rendisumma ülekandmisega kinnitab rentnik, et nõustub koolikapi kasutamise tingimustega (vt. link allpool). Eraldi rendilepingut ei sõlmita. 

Koolikapi rentimise taotluse link:
Koolikapi rentimise taotlus 2023/2024 (google.com)link opens on new page
 

Koolikapi kasutamise kord

Avaldatud 25.03.2020. Viimati muudetud 01.09.2023.