Aasta koolide noortevahetus

Loomise kuupäev 12.04.2024

Märtsikuu lõpus ja aprillikuu alguses korraldasid aasta koolide huvijuhid järgmise ühise projektina noortevahetuse. Selle raames said Uulu Põhikooli, Läänemaa Ühisgümnaasiumi, Võru Gümnaasiumi ja Tallinna 32. Keskkooli õpilased üksteisel 1-3 päeva külas käia. Õpilased, kes tegid pikema külaskäigu ka ööbisid õpilaste peredes. Kõikidel õpilastel olid koolis õpilastest mentorid. Vahetuse jooksul osaleti oma vanuseastme õppetundides, osaleti kooli huvitegevuses ja tutvuti sõpruskooli elu ja oluga.

Tallinna 32. Keskkoolis käis külas kaheksa vahetusõpilast ja meie koolist käis teistes koolides samuti kaheksa õpilast. Kõigi tagasiside oli väga meeldiv ja loodi uusi sõprussidemeid.

Aasta koolide võrgustik on loodud seni aasta kooli tiitli saanud koolide vahel, et ühiselt projekte luua, kogemusi vahetada ja sõprussidemetes olla.

Järgmine projekt on ühine laager.

Viimati muudetud 12.04.2024.