Algklasside projektipäev

Loomise kuupäev 06.03.2020

21. veebruaril toimus algklassides vabariigi aastapäevale pühendatud projektipäev.

1. klasside koostöö tulemusel valmis Eestimaa kaart, millele 1.c klassi lapsed joonistasid maakondade vapid, 1.b klass lisas Eestis elavad metsloomad ning 1.a klassi õpilased rahvariietes inimesed. Lisaks märgiti kaardile maakondade keskused ning suuremad saared ja veekogud. Kõik klassid said ühiselt kaarti värvida. Päeva lõpus vaadati filmi “Ilus Eesti”.

2. klasside projektipäeva teema oli rahvuslik sõlg. Lapsed said uurida infot sõlgede kohta, lahendada ristsõnu, arvutada, jagada oma teadmisi kaaslastega, tutvuda hariliku pliiatsiga joonistamise erinevate tehnikatega. Projektipäeva lõpuks valmis kolme klassi koostöös ühine sõlepuu, mis kaunistab meie koridori.

3. klasside (a, b, c) õpilased meisterdasid EV sünnipäevaks meie armsa koolimaja unistuste maketid. Projekt kandis pealkirja „3. klasside unistused EV sünnipäevaks“. Projektipäev algas kaheteistkümne ülesande lahendamisega rühmades. Kolmandikud olid jagatud loosi teel rühmadesse selliselt, et erinevate klasside õpilased said rühmades koostööd teha. Iga ülesande alguses oli vaja tähelepanelikult läbi lugeda lühike teabetekst ning oluline info meelde jätta. Iga ülesande lahendamise järel toimusid liikumispausid. Nii tuli näiteks ühe pausi ajal rühmaliikmetega käsikäes joosta ümber koolimaja ja kätest lahti lasta ei tohtinud, kui see aga kogemata juhtus, tuli kõigil rühmaliikmetel koos teha kümme kükki. Üksteist liikumistegevust tõid elevust rühmatöösse ja andsid ülesannete lahendamisele hoogu juurde. Peale pingsat mõttetööd said lapsed koos alustada unistuste koolimaja maketi meisterdamisega. Ühe rühma ülesandeks oli koolimaja meisterdamine, teine rühm tegeles staadionite ja muude rajatistega, kolmas rühm tegeles haljastusega ja neljas rühm aedade ning teede ehitusega. Koostööprojekti raames valmis kolm omanäolist ja põnevat maketti unistuste 32. Keskkoolist. Päeva lõpus panid lapsed oma teadmised Eestimaast proovile mängides „Kuldvillaku“ mängu. Päeva võitis ühistegevus ja tore koostöö kolme klassi vahel. Kolmandike moto sel päeval oli: „Sulle mõeldes, armas koolimaja!“

3. d klassi õpilased tegid projektipäeva raames lühifilme Eestist. Õpilased valmistasid ette video ideed, filmisid ise ning õpetaja abiga pandi film arvutiklassis kokku. Valminud filmid olid kõik väga eriilmelised. Koos vaadati rühmades valminud filmiklippe ning analüüsiti, mida saaks järgmisel korral teistmoodi teha.

4. klasside ülesandeks oli projektipäeva raames koostada Eesti stend. Klasside vahel loositi alateemad. 4.a klassile sattus loosiga ajaloo teema (tähtsad faktid Eesti ajaloost, Eesti presidendid läbi ajaloo, tähtsad Eesti inimesed ja ajaloolised paigad Eestis), 4.b klassile kultuur ja 4.c klassile loodus. Õpilased kogusid stendi jaoks ise materjali, otsisid infot, vormistasid tulemuse. Igaüks pidi andma oma panuse infokillukese näol. Gruppides mõeldi välja ka häälküsimus stendi vastava teema juurde ja salvestati see stendi uudistajate jaoks interaktiivsele „pesulõksule“. Stendi vaatajad saavad nüüd oma tähelepanelikkust ja lugemisoskust testida.

Projektipäev möödus kiiresti ning vahetundi ei küsinud keegi. Aitäh usinatele õpilastele, õpetajatele ja abiks olnud lastevanematele!

Viimati muudetud 26.03.2020.