Euroopa Liidu unikaalne aasta

Loomise kuupäev 02.11.2022

31. oktoobril külastas meie gümnasiste Euroopa Liidu sekretariaadi nõunik Merilyn Möls, kellega peeti maha sisukas arutelu teemal "Euroopa Liidu unikaalne aasta".

Kuid mis on üldse Euroopa Liit ja mida kujutab endast Euroopa Liidu sekretariaat?
Euroopa Liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 27 liikmesriiki. Sekretariaadi roll on selles liidus Eesti seisukohtade kujundamine ja esitamine. Sekretariaati kuuluvad direktor, tema asetäitjad ja kaheksa nõunikut, kellest igaühel on oma kindel tegevusvaldkond. Selleks, et nõunike omavaheline koostöö sujuks, kogunetakse igal kolmapäeval arutamaks nii mure- kui ka rõõmukohti ja leitakse kompromisse probleemide lahendamiseks. 

Viimased paar aastat on olnud rasked: energiakriis, pandeemia, sõda meie keskel, inflatsioon, immigratsioon, globaalne soojenemine ja see nimekiri ei lõppe veel peagi. Selleks, et nende probleemidega silmitsi seista ja eesolev talv üle elada, ongi oluline koostegutsemine ja ühiselt lahenduste leidmine, meeldigu need meile või mitte.

Milline nägi välja kohtumine Merilyn Mölsiga?
Kohtumise jaoks olid huvilised gümnasistid koostanud küsimused endale huvipakkuvatel teemadel.

Külalisega vestlesid ajaloo ja õiguse aluste õppesuuna õpilased Inger Helmi Saar 10. klassist  ja Eliisa Johanna Einstruk 11. klassist.

Pikem arutelu oli teemal Ukraina sõda ja mil moel Euroopa Liit Ukrainat toetab. Liikmesriikide koostöö võimalusi ja vajadusi sai võrreldud ka mõne aasta taguse pagulaskriisiga. Erinevad kriisid on välja toonud, et olulisel kohal on riikidevaheline solidaarsus ja üksteise toetamine. Suuremad liikmesriigid panustavad rahaliselt Euroopa Liitu rohkem, kuid ka neile on olnud vahepeal vaja tuge anda, näiteks pagulaskriisi leevendamise puhul. Mölsi sõnul on aitamine justkui kahesuunaline tee, kus edasijõudmiseks on vaja vahepeal teistele teed anda ja enda eesõigusest loobuda, sest ainult nii on kõigil võimalus turvaliselt sihtkohta jõuda.

Kuulajate jaoks olid kõige huvitavamateks teemadeks elektrihinnad ja Ukraina võimalik liitumine Euroopa Liiduga. Kõrva taha pandi tõik, et Euroopa Liit võtab kuulda ka tavainimeste arvamusi ja ettepanekuid ning aitab neid ellu viia. 

Suured tänusõnad Merilyn Mölsile Euroopa Liidu sekretariaadist ning meie küsitlejatele Inger Helmi Saarele ja Eliisa Johanna Einstrukile!

Veel sooviksime tänada õpetaja Triin Viironit, Historica 32 liikmeid ja 12.a õpilasi, kes aitasid kaasa sündmuse toimumisele!

Aitäh ka meie kõikidele kuulajatele! 

Hanna Savolainen ja Triinu Sarvin

 
 
Viimati muudetud 02.11.2022.