Killuke Aafrikat koolitunnis Mustamäel

Loomise kuupäev 22.02.2022

Meie kool kuulub juba mitmendat aastat UNESCO ühendkoolide võrgustikku. Tänu sellele külastas 22. veebruaril me kooli MTÜ Mondo esindaja Riina Kuusik-Rajasaar ja tema kolleeg Valerie Kyolaba otse Ugandast, kes kohtusid koolitunnis 11.a klassiga.

Uganda on väga ilusa ja mitmekesise loodusega maa, mida enne koroonat külastas palju turiste. Maailmas on ta esireas selle poolest, et võtab juba aastaid vastu pagulasi naaberriikidest. Nii on neil palju pagulaslaagreid, mis esialgu olid ajutised, aga nii mõnigi neist on toiminud juba aastakümneid, sest elanikel pole olnud võimalik kodumaale naasta. Valerie on üks nendest, kes annab pagulaslaagri noortele digiharidust, et nad seeläbi suudaksid tulevikus paremini endale elatist teenida. Näiteks noor juuksur leida veebist õpetusi soengute tegemiseks, kuidas luua oma ettevõtmist tutvustav koduleht jms. Samas, riigis on Facebook keelatud ning aeg-ajalt internet täiesti välja lülitatud, näiteks enne valimisi.

Esitluse käigus näitas kauge külaline meile pilte erinevatest koolidest. Üks oli vaeses piirkonnas asunud väike hoone, mille koolipingid meenutasid pilte filmist “Kevade”. Sooja kliima tõttu aknedel klaase ei ole. Vihmahooajal on kogu klassiruum üle ujutatud. MTÜ Mondo toel on neisse hoonetesse tehtud tsementpõrandad, et looduslikus pinnases elavad liivakirbud õppurite jalgu ei kahjustaks. Samuti on Eesti annetajate toel saanud toetust väga rasketest oludest pärit lapsed, kel ilma toetuseta jäänuks elementaarne haridus ehk lugemine-kirjutamine-arvutamine omandamata.

Ka meie kooli 11.a klass toetas eelmisel aastal ühe neiu õpinguid, aga koroona tõttu on tema perekond nüüdseks sellest piirkonnast lahkunud. Ühe õppeaasta tasu on 50 eurot ja selle sees on ka õppevahendid ja koolivorm, mis mõnelegi lapsele on ainus riietusese. Kiire arvutus ütleb, et makstes ühes kuus ligi 4 eurot, saab üks laps endale alghariduse. Varasemalt on meie kooli 46. lennu ajaloo-õiguse suuna õpilased toetanud ühe Keenia poisi haridusteed põhikoolis ja tegid seda ka siis, kui olid ise juba 32. keskkooli vilistlased.

Ugandas on olemas ka erakoolid, mis võivad olla isegi paremate tingimustega, kui Eesti koolid, aga nende kolme kuu kohatasu võib ulatuda 1000 euroni. Rikaste ja vaeste elutingimused ja võimalused on väga erinevad ja sellest tulenevalt ka valikuvõimalused täiskasvanuelus. MTÜ Mondo üks missioon ongi aidata nõrgemaid hariduse kaudu ja haridustingimuste parandamise abil. Et rahapuudus ei oleks takistus hariduse omandamisel. 

Valerie jaoks oli tegu esimese Euroopa reisiga. Valerie Kyolaba on Mondo haridusekspert, kes töötab praegu digihariduse edendamisega Ugandas elavatele pagulasnoortele, kuid võtab peatselt üle ka Mondo toetuslaste haldamise Kikoobas. Talle pakkusid Eestis huvi koolide erinevad digiplatvormid, nende kasulikkus koolile, lastele ja vanematele. Kui enne tundi ootasime koridoris, et saaksime minna ajalooklassi, selgitasin, et meil on ruumipuudus ja õpetajad jagavad klasse. Sain leebe muigega vastuseks, et ka neil on ruumipuudus. 

Aitäh õpetaja Triin Viironile, kes kauged külalised sel korral vastu võttis!

Viimati muudetud 27.02.2022.